به اولین نوشته‌ی وب‌سایت خوش آمدید!

در این وب‌سایت، دغدغه‌های فکری و تازه‌های از تجارب و دانش خود را می‌نویسم. با اینکه، نمی‌توانم حکم قطعیِ درست بودن آن‌ها را بدهم، اما می‌توانم بگویم خواندنش می‌تواند مفید باشد. و مهمتر از آن، گذاشتن دیدگاهِ‌تان در زیر نوشته‌ها اثر بخش خواهد بود و این قدرت را خواهند داشت تا زندگی من و سایر دوستان‌تان را به مسیر بهتری هدایت نماید.