اگر می‌خواهی کشورت را بشناسی لااقل یک بار ترک‌اش کن!

این جمله را جایی خواندم و بعداً به‌فکرم رسید که معنای آن فراتر از یک جمله است و ارزش بازتاب دادن را دارد. از این گفته چیزهای زیادی را می‌توان آموخت؛ از جمله: