انتقادپذیر نبودن صفت منفی یا مثبت؟

صفت انتقاد کردن

نوجوانی را تصور کنید که برای اولین بار آهنگ سفر به شهر کرده و بعد از سفر ملا‌ل‌آور و خسته‌کننده پا به شهر کابل گذاشته‌است. همینکه از موتر پیاده می‌شود، خود را در میان انبوهی از جمعیت می‌یابد؛ جمعیت متراکم که چنان همهمه‌ای سرسام آور و گیج‌کننده‌ای را سر می‌دهد، که آدم تکِ‌تنها در بیابان بی‌انتها از سر دادن آن خجالت می‌کشد. او خود را در جایی می‌بیند که مردم به طرزِ حیران‌کننده و سرگشته، بدون اینکه حتی لحظه‌ای فکر کند که جلوی راهش کیست و چیست، به جهت‌های ظاهرا مبهم و با انتهایی ناپیدا در حرکت است.

ادامه خواندن “انتقادپذیر نبودن صفت منفی یا مثبت؟”