سالی‌که‌گذشت؛ درباره یک‌سال وبلاگ‌نویسی من

این نوشته را بعد از یک سال وبلاگ‌نویسی خود ثبت کرده‌ام، و در آن، از تجربیات خود گفته‌ام.

درباره چشم ذهن و قدرتِ نوشتن در جهت دستکاری آن

مدل ذهنی، چشم ذهنِ‌ماست برای دیدن جهان بیرون از ذهن، اعضایی این جهان و رویدادهای که در آن اتفاق می‌افتد؛ و در یک کلام وسیله‌ای برای دیدنِ هر آنچه که در دنیایی بیرون نیاز به معنا بخشیدن  دارد. بدون داشتن مدل ذهنی نمی‌توانیم در مورد افراد قضاوت کنیم، رویدادها را تفسیر کرده و به خوب […]