تقدس بخشیدن به دانایی یکی از عوامل کند شدنِ سرعت رشد ما به سوی متعالی شدن

بد نیست گه‌گاهی در این مورد بیاندیشیم که یاد گرفتن، حتا در یک نکته‌ای کوچک هم، می‌تواند ارزش غیرقابل اندازه‌گیری داشته باشد، اما مقدس شمردن دانش، اندوخته و طرزفکر، شاید زنجیرهایی دست‌و‌پاگیر‌ی‌ باشد که سرعت رشد ما را به‌سوی متعالی‌شدن کُند می‌کند و خیلی وقت‌ها در یک نقطه متوقفِ‌مان می‌نماید.

کشف خلاهایی که آینده‌ای ما را متفاوت‌تر می‌سازند

کشفی اینکه در یک بخش خاص، من تا چی اندازه نمی‌دانم، افتخار ارزشمندتری نسبت به اینکه من در آن بخش چقدر زیاد می‌دانم، باشد.

دشواری معرفی منابع سودمند در جهان زیر رگبار تبلیغات

از آن روزها زمانی زیادی گذشته که پدربزرگم برایم داستان تعریف می‌کرد. اما هنوز هم، هرازچندگاهی داستان‌های شیرین او به ذهنم می‌رسد. شیوه‌های زیادی برای این‌‌ کار وجود دارد، اما پدرکلانم به‌منظور رساندن ژرفای اندرزهایش از داستان‌گویی استفاده می‌کرد؛ او – که قهرمان زندگی‌ام بود و هست – روزی ادامه‌ی حرف‌اش را در مودر داستان […]

قطره قطره دریا می‌شود؛ اندکی در مورد چگونگی شکل‌گیری یک نوشته‌ای کوتاه من

هوا به‌شکل بی‌سابقه‌ای سرد بود، کاروان خسته و ازپامانده، در بیابانی اردو زدند؛ بیابان خشک و بی‌روح بود، جز ذرات ریز خاک که باد را همراهی می‌کرد، چیزی دیگری به‌چشم نمی‌خورد. سردی‌یی هوا غیر قابل تحمل به‌نظر می‌رسید. راهنمای کاروان، امرِ جمع‌آوری هیزم را صادر کرد تا در مقابله با سردی‌یی که به‌شکل بی‌رحمانه آسایش […]