مَسترپروژه‌ی به درازای کل زندگی؛ بخش یک و مقدمه

مأموریت من در زندگی چیست؟

این سوال کوتاه بسیار عمیق است و جواب‌اش به سال‌ها مطالعه و تجربه ضرورت دارد؛ از زندگی چی می‌خواهیم؟؛ و هزینه رسیدن به این خواسته چیست؟

زندگی بازاری هست ۷/۲۴، و ما هم تمام‌وقت در حال خرید و فروش!

بگذریم از اینکه: – بعضی‌ها پول برای خرید اشیا می‌آورند، برخی‌ها اشیا را برای خرید پول؛ – تعدادی زر برای خرید موقف اجتماعی بالاتر پیشکش می‌کنند، تعدادی موقف اجتماعی بالاتر برای خرید زر؛ – عده‌ی ریسک می‌کنند و از روی مجبوریت و شاید هم ندانستگی آبروی خویش را به میدان تبادله می‌آورند، عده‌ی هم مهارت‌های […]

ما موجوداتِ با عملکردِ تک‌وظیفه‌ای هستیم یا چند وظیفه‌ای؛ کدامش به سود ما خواهد بود؟

هنگامی که با یک اپلیکیشن مانند وُرد یا اتوکد کار می‌کنید، شاید دوست داشته باشید یک موزیک آرام نیز پخش شود، تا به انگیزه‌ی کار افزوده شده و خستگی ناشی از آن کاهش یابد. حتمن می‌دانید، علاوه بر دو مورد فوق، سیستم‌تان همزمان برنامه‌های مختلقی مانند آپدیت نگهداشتن ساعت و تاریخ، مراقبت از خودش توسط […]

در جست‌وجوی مدت زمان مناسب برای هر فعالیت

نطفه بسیاری از بیماری‌ها زمانی شکل می‌گیرد که ما مدت زمان مناسب برای هر فعالیت را به دقت انتخاب نکینم.