دیتا و متادیتا؛ دو بازیگر اصلی از بازیگران عصر دیجیتال

صبح بخیر گفتن اول روز توسط فیس‌بوک از روی عشق نبوده و در دسترس قرار دادن عمومیِ قابلیت جستجوی هوشمند گوگل در میان حافظه‌ی جهانی از روی دلسوزی نیست – هرچند، بسته به نحوه‌ استفاده‌ی ما، می‌تواند برای دو طرف‌مان مفید باشد.