احترام به اولویت‌های دیگران

بلی. مغز ما زیاد قدرتمند نیست و قدرت تشخیص ما ضعیف و مملو از خطاهاست؛ رویداد ها را زیادی به نفع خود رنگ و بو می‌دهیم و داشتن آن انتظار هم نه کاملا عملی و نه مطلقا منطقی‌ست؛ اما بد نیست، اگر انتظار رَد یک دعوت را، یا انتظار پاسخ ندادن تماسی را در آنی‌لحظه و یا توقع دیدن و جواب ندادن پیامی را در همان زمان ارسال داشته باشیم – در واقع و به‌صورت ساده‌تر: هر فردی حق دارد در زندگی‌اش اولویت‌های داشته باشد و سعی کند به آنها رسیدگی کند.

ارزش ها؛ برای افراد مختلف متفاوت است!

خوب است، اگر و هرازچندگاهی روی این موضوعات بیاندیشیم: ارزش یک صفحه ترجمه – که دوستی به درخواست ما انجام داده – فقط از روی تعداد کلمات آن سنجیده نمی‌شود؛ بلکه این ارزش به مدت زمانی که برای این کار صرف شده؛ به دقت در انتخاب کلمات و نحوه‌ی ترکیب آن‌ها، حفظ اصالت اثر و […]