وقتی تصمیم‌های ما هزینه‌ای جبران‌ناپذیری به همراه دارد

امیر که کمتر از ده‌ سال داشت، در حالیکه به کاکایش اشاره می‌کرد، به دوستِ هم‌سن‌اش حسن گفت: خوشِش آمد؛ داستانِ‌مه. و ادامه داد:

در جست‌وجوی عینک شفاف‌تر برای تصمیم‌گیری بهتر

ممکن ما هیچ‌وقت به دانایی کامل و تصمیم‌گیری صددرصد منطقی و عقلانی نخواهیم نرسیم. با آن‌هم، ارزشمند است تا سعی کنیم با توسعه‌ی تصمیم‌گیری هوشمندانه، هوشمندانه‌تر زندگی کنیم.