تاریخچه شهر هوشمند – بخش سوم (ازدیاد مفاهیم: شهر دیجیتال، شهر خبره و شهر فراگیر)

به دنبال دو نوشته‌ی قبلی، این نوشته برای توضیح تاریخچه شکل‌گیری مفهوم شهر هوشمند تولید شده است، که تعریف اصطلاحات شهر دیجیتال، شهر فراگیر و شهر خبره بخش عمده‌ی آنرا تشکیل می‌دهد.

تاریخچه شهر هوشمند – بخش دوم (دام تخنیکی)

این نوشته، ادامه نوشته‌ی‌ است که با هدف مرور بر تاریخچه شهر هوشمند، قبلاً در اینجا ثبت شده است. پیشنهاد می‌شود، اول آنرا مطالعه بفرمایید. ••• اگر بگوییم هیچ مقاله‌ی علمی با قالب ازپیش‌تعریف‌شده را نمی‌توان یافت که بعد از خواندنش مغز ما احساس خستگی نکند، چندان اشتباه نیست. بسیاری اوقات، حتا مطالعه‌ی با دقتِ […]