اهمیت تامل روی منابع تخصیص داده‌شده برای توسعه فردی و گذران زمان

فکر می‌کنم بهتر است هرازچندگاهی روی منابعی که به‌منظور توسعه فردی‌مان انتخاب می‌کنیم و زمانی را که برای سرگرمی و گذران وقت خویش اختصاص می‌دهیم، تاملی داشته باشیم. و مهمتر از همه، به‌نظر می‌رسد، مدل ذهنی‌ای پشت تصمیم‌های ما، نیت‌های پشت آغاز‌های ما و عینک‌های جلوی چشمان ما نیاز به توسعه، ارزیابی و دسمتال کشیدنِ مرتب و همیشگی دارد.