فیلترینگ از نگاه کوین کلی؛ در پی سوزن در انبار کاه

درست است که سوزن کوچک است؛ ولی، سختیِ پیدا کردن آن در انبار کاه به خیل عظیمِ از پرهای کاه نیز بستگی دارد که روی هم قرار گرفته‌اند. من می‌توانیم به‌راحتی از میان چندصد کتاب، براساس ضرورت و سلیقه‌ی خود، کتاب انتخاب کنم؛ اما از میان میلیون‌ها کتاب چطور؟!

دسترسی به جای مالکیت؛ آینده‌ی ما از دید کوین کلی

در این نوشته به دسترسی از دید کوین کلی پرداخته شده است. او دسترسی را از ۱۲ نیروی تکنالوژیکی می‌داند که آینده ما را شکل خواهد داد.