نوشته‌های ماهانه وبسایت

خوش آمدید!

برای ثبت‌نام از فورم ذیل استفاده کنید.

چرا باید ثبت‌نام کنم؟

از یک سال بدین سو، تولید محتوای سبز در صفحه فیس‌بوک پاراگراف ادامه داشته است. نوشته‌های ما برای دوستانی زیادی چراغ راه شده، و آنها نیز به اشکالی مختلف از ما قدردانی نمودند.

فیس‌بوک خوب است؛ اما – نظر به تحقیقات موسسات معتبر بین‌المللی و تجربیات خودِما – جای برای یادگیری عمیق نیست. از اینرو تصمیم گرفتیم اندک‌اندک از فیس‌بوک فاصله گرفته و آنرا فقط برای اطلاع‌دهی اختصاص دهیم. در بدل آن، فعالیت‌های خود را به‌صورت منسجم، جدی و کاربردی‌تر در وبسایت ادامه دهیم.

در اینجا، همیشه مقالات به صورت «رایگان» در دسترس است. با آنهم اگر مدیریت زمانِ‌تان این اجازه را به شما نمی‌دهد، تا در پی آپدیت‌های تازه، پیوسته وبسایت را بررسی کنید، ما سهولتی دیگری را درنظر گرفته‌ایم: ارسال خلاصه مقالات در اخیر هر ماه برای مطالعه‌کنندگان.

برای دریافت عناوین و چکیده مقالات، تا اکنون

۱,۰۲۱

تن از دوستان‌ما ثبت‌نام کرده‌اند و این رقم پیوسته در حال افزایش است.


[newsletter]