بلاگ رحمت الله علامه https://allamehr.com نوشته‌های درباره بهبود کار و زندگی Sat, 15 Aug 2020 05:36:32 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 https://allamehr.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-allamehr.com-logo-7-32x32.png بلاگ رحمت الله علامه https://allamehr.com 32 32 گزارش‌نویسی؛ انواع گزارش‌ها و یادگیری نوشتن آنها – از مقدمه تا پیشنهادات https://allamehr.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%e2%80%8c%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b9-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%a7-%d9%85/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2582%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25af-%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4%25e2%2580%258c%25d9%2586%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b3%25db%258c%25d8%259b-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b9-%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25a7-%25d9%2585 https://allamehr.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%e2%80%8c%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b9-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%a7-%d9%85/#respond Tue, 11 Aug 2020 09:33:00 +0000 https://allamehr.com/?p=1090 یادگیری مهارت گزارش‌نویسی را با یادگیری قواعد آن آغاز کنید.

نوشته گزارش‌نویسی؛ انواع گزارش‌ها و یادگیری نوشتن آنها – از مقدمه تا پیشنهادات اولین بار در بلاگ رحمت الله علامه. پدیدار شد.

]]>

💡 مدیر، استاد یا معلم‌تان خواسته که درباره موضوعی گزارش تهیه کنید؟ نمی‌دانید گزارش چیست؟ فقط نامی از آن شنیده‌اید و بس؟ گیج، دست‌پاچه یا سردرگم‌شده اید؟ نگران نباشید. گزارش‌نویسی سخت نیست. کافی است اولین قدم را بردارید؛ از اینجا.

توضیح: احتمالاً می‌دانید که ما مطالب مرتبط با پلانگذاری و مدیریت شهری را در وبسایت شهر هوشمند آموزش می‌دهیم. آن آموزش‌ها در محیط کار قابل تطبیق‌اند، و بسیاری‌هایشان، ضرورت به گزارش نویسی دارند. این باعث شد چند مطلبی را درباره گزارش‌نویسی تولید و نشر کنیم.

🔔 اسپانسر این نوشته

آنچه در ادامه می‌خوانیم

انواع گزارش

به مانند قواعد نوشتنِ پروپوزل، قواعد نوشتنِ گزارش/راپور نیز منتوع است. و این تنوع از اهدافِ گوناگونِ آن‌ها می‌آید.

باآن‌هم، بهتر است به یاد داشته باشید که همیشه همه‌ی گزارش‌ها پیرامون یک هدف اصلی نوشته می‌شوند: مطلع ساختن مخاطبان.

البته این بدین معنی نیست که تمام گزارش‌ها یکسان‌اند؛ گزارش‌ها انواعِ مختلف دارند؛ و این تنوع نظر به نوعیت تجزیه و تحلیل آن‌ها شکل می‌گیرند.

انواع تجزیه‌وتحلیل‌، و به‌تبعِ آن، انواع گزارش زیاداند. چند نمونه را ذیلاً آورده‌ام:

گزارش امکان‌سنجی

این نوع گزارش (به‌ویژه بخش تجزیه‌وتحلیل آن) به ارزیابی مفکوره‌ها و ایده‌ها می‌پردازد؛ با این هدف که آیا این مفکوره قابل تطبیق (اجرایی) است یا خیر؟

به عنوان مثال، فرض کنید از شما خواسته شده تا یک فعالیتِ تحلیل بازار (Market analysis) را انجام دهید و پاسخ این سوال را بیابید که «آیا این کاروبار سوددِه و ارزشمند خواهد بود یا خیر؟»

مطالعات‌تان را انجام می‌دهید و سندی تنظیم می‌کنید. به این سند گزارش امکان‌سنجی(امکان‌پذیری – Feasibility) گفته می‌شود.

سروی، جمع‌آوری معلومات و تجزیه‌وتحلیل بخش‌های یک گزارش امکان‌سنجی را انجام می‌دهد. جمعِ این فعالیت‌ها به نام مطالعات امکان‌سنجی یاد می‌شود.

این نکته بسیار بدیهی است که «مطالعات امکان‌سنجی پیش از پلانگذاری انجام می‌شوند.» این را به این دلیل گفتم که موسسات و اداراتی هستند که اول پلانگذاری می‌کنند بعداً مطالعات امکان‌سنجی تطبیق و اجرای آن پلان را انجام می‌دهند؛ می‌دانید که این کار اشتباه است.

گزارش مقایسه‌یی

گزارش مقایسه‌یی (خصوصاً بخش تجزیه‌وتحلیل آن)، از طریق مقایسه گزینه‌ها، این امکان را فراهم می‌کند تا تصمیم‌گیران بتوانند از میان تعداد گزینه‌های پیشروی‌شان گزینه مناسب و مفید را انتخاب کنند.

مثلاً، اداره‌ی که در آن کار می‌کنید، تصمیم گرفته تا بخشِ از تجهیزاتِ تخینیکی شرکت را تبدیل کند. این تجهیزات گران‌قیمت است، و به منظور استفاده درست از منابع شرکت، ضرورت به تحقیق و نرخ‌گیری دارد. فرض کنید اداره این وظیفه را به شما محول کرده است.

می‌روید بازار و درباره‌ی تمام گزینه‌های که شرایط و معیارهای لازم را دارند، معلومات جمع می‌کنید. گزارشِ نوشته‌شده براساس این معلومات، یک نوع گزارش مقایسه‌یی خواهد بود. این گزارش به مدیرتان کمک می‌کند تا با انتخابِ گزینه‌ی مناسب تصمیم درست بگیرد.

گزارش علت‌یابی

تصور کنید در اداره‌تان رفتار، تغییرات و تحولاتِ غیر معمول دیده می‌شوند. رئیس اداره از شما می‌خواهد تحقیق کنید که نتیجه‌ی آن علت(‌های) این تغییرات را توضیح دهد. سندی که براساس این تحقیق تنظیم می‌شود یک گزارش علت‌یابی خواهد بود.

این نوع گزارش‌ها نیز، به مانند سایر گزارش‌ها، بخشی دارد به نام پیشنهادات، که در آن، نویسنده، برای عبور از مشکلات، راه‌حل‌های مورد نظرش را می‌نویسد.

⚠ هیچ گزارشِ بدون پیشنهادات نیست؛ و همه‌ی پیشنهادات الزاماً تطبیق نمی‌شوند.

گزارش ارزیابی تاثیرگذاری

می‌دانید که گزارش‌های علت‌یابی در پی یافتن علتِ یک تغییر و تحولِ قابل توجه تنظیم می‌شوند؛ در حالی که «گزارش ارزیابی تاثیرگذاری» با هدف ارزیابی تأثیراتِ‌ نتایجِ تصمیم‌های که از قبل پلانگذاری و اجرا شده، نوشته می‌شوند‌.

اگر اخیرا تصمیاتی را با هدف آوردنِ تغییراتی در اداره تطبیق و اجرا کرده‌اید، ممکن بخواهید با تهیه یک گزارش ازریابی تاثیرگذاری، میزان کارکردِ اجرای این تصمیم‌ها بررسی کنید. و همچنان اطمینان پیدا کنید که تغییرات و تحولات ناخواسته و عوارض جانبی بروز نکرده‌اند.

به یاد داشته باشید که در تهیه گزارش مجور نیستید از یک نوع تجزیه‌وتحلیل استفاده کنید. هستند گزارش‌های طولانیِ که مجموعه‌ی از گزارش‌های کوتاه با انواع تجزیه‌وتحلیل‌ها را در خود دارند.

دیزاین زرنگار: من در دیزاین زرنگار نیز کار می‌کنم. بخش تحلیل معلومات، صفحه‌آرایی و گرافیک‌دیزاین گزارش‌های مهم شرکت‌تان را به ما بسپارید. یک گزارش حرفه‌یی نشان از شرکت حرفه‌یی است. 💬 ارتباط WhatsApp | تماس | وبسایت.


بخش‌های گزارش‌نویسی:

مقدمه

به مانند نوشتنِ مقدمه در پروپوزل سایر اسناد، مقدمه‌ی گزارش درباره هدف و اسکوپ/دامنه‌ی آن سند روشنی می‌اندازد. این بخش با ارائه معلومات ضروری خواننده را آگاه می‌سازد که انگیزه‌ی اصلی نوشتن گزارش چی بوده و چرا باید خواندنش را ادامه دهد.

💡 هدف اصلی از نوشتن مقدمه، هدایت خوانندگان به سمت شرایطی است که بتوانند درک کنند که «چرا این گزارش نوشته شده.»

به‌عنوان مثال، اگر گزارش درباره یک پروژه‌ی تحقیقیِ است، که قبلاً پروپوزلی برای آن تهیه شده؛ مقدمه‌ی این گزارش خلاصه‌ی آن پروپوزل باشد. تا خواننده از طریق آن بتواند با تاریخچه‌ی پروژه آشنا شود.

مقدمه نظر به گزارش می‌تواند خیلی کوتاه باشد، در حد یک پاراگراف؛ یا متوسط، شامل چندین پاراگراف. مقدمه‌های طویل بعضاً شامل چندین بخش می‌شوند.

چند موضوع برای نوشتن مقدمه گزارش

نمی‌دانید که چگونه مقدمه‌ی گزارش بنویسید؟ بوِلد‌پاینت‌های ذیل مفکوره‌ی این کار را به شما می‌دهند:

 • هدف ⎯ عنوان گزارش را توضیح دهید و عملکرد آن را تشریح کنید.
 • خلاصه‌ یا اسکوپ ⎯ به‌طور خلاصه بگویید گزارش کدام معلومات را پوشش می‌دهد. این کار به مخاطبان‌تان کمک می‌کند انتظار واقع‌بینانه‌تری نسبت به کُلیتِ گزارش پیدا کند.
 • تاریخچه ⎯ درباره‌ی زمینه و وضعیتی بنویسید که انگیزه‌ی نوشتن آن گزارش شده؛ مثلاً یک مشکل و یا یک مسئله.
 • روش‌ها و معیارها ⎯ روش‌ها و میتودهای را توضیح دهید که براساس آنها، محتوای گزارش، نتیجه‌گیری و پیشنهادات تنظیم شده‌اند.
 • محدودیت‌ها ⎯ به خواننده‌های گزارش بگویید که کدام عوامل باعث تضعیف اقتدار و موثق‌بودنِ گزارش شده‌اند. به عنوان مثال، در بخشِ برآورد هزینه‌ها، آخرین آپدیت قیمت‌های محصولات را درخواست کرده‌اید، اما درخواست‌تان تا مهلت تکمیل گزارش نرسیده. از اینرو، در مقدمه‌ می‌نویسید که بنا بر این دلایل قیمت‌ها براساس تخمینِ حتی‌الامکان دقیق تنظیم شده‌اند.
 • تعاریف ⎯ مقدمه را با تعریف اصطلاحات کلیدی گزارش تولید و تکمیل کنید. توجه داشته باشید، اگر بیشتر از ۵ اصطلاح کلیدی دارید، بخشی را به عنوان واژه‌نامه در نظر بگیرید؛ و مقدمه را به محتوای دیگر اختصاص دهید.

اگر گزارش‌تان بخشی به نام سابقه (پیشنه – Background) دارد، تا آنجایی که ممکن است، آنرا کوتاه ارائه کنید؛ فقط آنچه که برای وضاحت ضرورت است بگویید؛ نه مثل درس تاریخ. جزئیات را برای بخش بعدی (بخش تجزیه‌وتحلیل) حفظ کنید.

💡 هنگامی که لازم می‌بینید مقدمه را در چند بخش تنظیم کنید، یادتان باشد که هدف‌تان تشویق مخاطب به خواندنِ ادامه‌ی گزارش است؛ نه اینکه توضیح کامل گزارش در مقدمه.

تجزیه‌وتحلیل

در بخش تجزیه‌وتحلیل یافته‌های‌تان را شریک می‌کنید؛ ترکیب دو چیز: معلومات مرتبط + تفسیر(برداشت)تان از آن معلومات.

تفیسر معلومات یک نوع تجزیه‌وتحلیل است که در آن، معلومات خام را حلاجی می‌کنید تا یک جمع‌بندی جدید و منسجم بسازید.

برای بخش تجزیه‌وتحلیل، قالب و چارچوب خاصی در نظر گرفته نشده است – این شما هستید که با توجه به ضروریاتِ مخاطبان‌تان چارچوب مناسبی را طرح و تطبیق می‌کنید.

همیشه به یاد داشته باشد که در گزارش‌نویسی، هدف اصلی‌تان تنظیم سندی‌ست که حتی‌الامکان واضح باشد. به سادگی درک شود و با صرف کمترین هزینه قابل استفاده گردد.

💡 چارچوب تجزیه‌وتحلیل‌تان را حول معیارهای تنظیم کنید که مخاطب گزارش‌تان نهایتاً براساس آنها تصمیم می‌گیرد. هرچه باشد، گزارش‌ها با هدفِ تسهیل و بهبود تصمیم‌گیری‌ها تنظیم می‌شوند.

پاراگراف اخیر مبهم بود؟ بخش Case study را بخوانید.

مطالعه موردی (Case study)

فرض کنید که شما داوطلب شده‌اید تا برای یک موسسه غیرانتفاعی یک سافت‌ویر/برنامه‌ی کمپیوتری خریداری کنید.

موسسه توضیح می‌دهد که از طریق آن سافت‌ویر به نشر خبرنامه‌ی ماهانه‌ی خود می‌پردازد. شما می‌دانید بوجه آنها ۷،۵۰۰؋ (حدوداََ 100$) است. ولی موسسه یک گزینه اختیاری هم در نظر گرفته است.

علاوه بر این، می‌دانید که تعداد داوطلبانی که خبرنامه را جمع‌آوری می‌کنند هم زیادند و هم گوناگون. بنا بر این، آنها به سافت‌ویر ضرورت دارند که سریع یاد گرفته شده و به سادگی استفاده شود. موسسه به شما می‌گوید که پشتیبانی تخنیکی ۷/۲۴ معیارِ دیگری‌ست که باید در نظر گرفته شود.

💡 با توجه به این ضروریاتِ مخاطب (اینجا موسسه)، معیارهای تجزیه‌وتحلیل عبارت‌اند از: هزینه، قابلیتِ استفاده (کاربردپذیری) و پشتیبانی فعال.

بعد از تحقیقات و جمع‌آوری معلومات، باید اطمینان پیدا کنید که یک بخش گزارش را به تجزیه‌وتحلیل مصارف (در محدوده‌ی بودجه) اختصاص داده‌اید. بخش دوم را به قابلیت یادگیری سریع و استفاده‌ی راحت، و بخش سوم را به دسترسی/موجودیت پشتیابی.

در سناریوی بالا، بخش تجزیه‌وتحلیل بودجه باید قیمت هر گزینه را به شکل دقیق نشان دهد؛ طوری که بتوان براساس آن، به سادگی میان گزینه‌ها مقایسه‌ی قیمت کرد و مطلوب‌ترین قیمت را پیدا نمود. دقت داشته که در تهیه گزارش‌های معلوماتی، از منابع محلی بیشتر استفاده کنید.


در حال تکمیل…

بیشتر یاد بگیرید

مهارت گزارش‌نویسی بخش از مهارت نوشتن در محل کار است.

قواعد گزارش نویسی، شباهت‌های با قواعد نوشتن پروپوزل دارد.

نوشتن یک گزارش خوب، ضرورت به کار عمیق دارد و حفظ تمرکز و توجه دارد. #کارعمیق؟

نوشته گزارش‌نویسی؛ انواع گزارش‌ها و یادگیری نوشتن آنها – از مقدمه تا پیشنهادات اولین بار در بلاگ رحمت الله علامه. پدیدار شد.

]]>
https://allamehr.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%e2%80%8c%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%9b-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b9-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%a7-%d9%85/feed/ 0
تحقیق در محل کار: اولین قدم برای شروع نوشتن در محل کار https://allamehr.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2582%25db%258c%25d9%2582-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2584-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1 https://allamehr.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1/#respond Thu, 06 Aug 2020 20:30:00 +0000 https://allamehr.com/?p=362 نوشتن در محل کار را با تحقیق شروع کنید.

نوشته تحقیق در محل کار: اولین قدم برای شروع نوشتن در محل کار اولین بار در بلاگ رحمت الله علامه. پدیدار شد.

]]>
روش تحقیق در محل کار

💡 تحقیق در محل کار با هدف جمع‌آوری معلومات یک مهارت فرعی و از ضروریات اساسی مهارت نوشتن در محل کار است. کی‌ها به این مهارت فرعی ضرورتِ بیشتر دارند؟ کسانی که: گزراش کار، پروپوزل، ایمیل، صورت جلسه می‌نویسند. بسته به وضعیتی که در آن قرار دارید و نوعیت نوشته‌ی که تهیه و تنظیم می‌کنید، تحقیق در محل کار می‌تواند بسیار وقت‌گیر و یا هم اصلا ضرورت نباشد.

ممکن تجربه‌های قبلیِ مرتبط با تحقیقات داشته باشید. تهیه و تنظیم گزارش و پرزِنتیشن برای وظیفه‌ی محول‌شده از جانب استاد در دانشگاه، تنظیم و ارائه پروژه صنفی و نوشتن مقالات تحقیقی می‌توانند تنها نمونه‌های از آن‌ها باشند.

این نوع تحقیقات معمولاً مطابق به یک طریقه‌ی رسمی و جامع و به شکلِ روشمند انجام می‌شوند. در حالی‌که تحقیقات (جمع‌آوری معلومات) در محیط کار چیزی متفاوت، اغلباً غیر روشمند و در مواردی هم بسیار خاص است.

💡 در محیط کاری اکثراً با پروژه‌ها و وظایفی مواجه هستید که باید خودتان روشِ تحقیقیِ کارامد و قابل استفاده‌ی آن محیط را پیدا (و حتی ایجاد) کنید؛ تا به کمکِ آن، بتوانید معلومات مورد نظرتان را جمع‌آوری کنید.

شناخت مخاطب؛ اولین قدم تحقیق در محل کار

شناخت و آگاهی از مخاطب/خواننده‌ی نوشته یکی از بخش‌های زیربنایی تحقیق در محل کار است؛ و همچنان یکی از عواملِ اساسی ایجاد تفاوت میان این نوع نوشته‌ها و نوشته‌های محیط‌های تحصیلی و تعلیمی.

در محیط‌های تحصیلی و تعلیمی آنچه که مهم‌تر از همه است «روش» است. اما در محل کار شناخت و آگاهی از خوانندگان نوشته و ضروریات و دغدغه‌های آن‌ها نیز نقش کلیدیِ در جمع‌آوری معلومات دارند.

شناخت و آگاهی از خونندگان نوشته در روش تحقیق در محل کار ضروری است.

تحقیق درباره خواننده‌ی نوشته از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که نویسنده‌ی مطلب، در روشنایی آن، می‌تواند بدون اندکِ دخالت بیرونی و ضیاعِ وقت از طریق نوشته با خوانندگان ارتباط برقرار کند.

به همین دلیل وقت گذاشتن (هرچند زیاد) برای درک مخاطبان/خوانندگانِ نوشته بسیار مهم است.

انواع معمولِ تحقیقات

به صورت کلی تحقیقات را به دو نوع طبقه‌بندی می‌کنند: تحقیقات اولیه و ثانوی.

تحقیق اولیه احتمالاً برایتان ناآشناست، حتی و اگر تحقیقات زیادی در دورانِ تعلیم و تحصیل انجام داده باشید. اما بد نیست بدانید که این نوع تحقیقات یکی از رایج‌ترین نوعِ تحقیقات در محل کار است.

💡 به شکل کوتاه، تحقیقات اولیه شامل هر نوع معلوماتِ منتشرشده‌ی مرتبط با هدف تحقیقی می‌شود که بواسطه‌ی هرکسی غیر از نویسنده تنظیم شده است. این نوشته‌ها معمولاً شامل تمام مطالعات دست‌اول می‌شوند.

با آن هم در بسیار مواقع، در تحقیقات اولیه، غالباً خودتان به‌وجودآورنده‌ی معلومات هستید؛ شما پروسه تحقیق را طراحی می‌کنید، سروی مشاهداتی را انجام می‌دهید و شاید هم مجبور شوید با کسانی interview/مصاحبه کنید.

این امکان هم وجود دارد که لازم شود به کسانی ایمیل بفرستید، تلیفون کنید و یا هم مکتوب ارسال نمایید. با این توضیحات، تحقیقات اولیه شامل هیچ نوع پروسه‌ی بیرونی نمی شود. تقزیباً همه چیز در محل کار اتفاق می‌افتد.

هر ریکارد (سابقه‌یی) شرکت به تحقیق در محل کار کمک می‌کند.

منابع ثانوی، مانند مقالات خبری، به منابعی گفته می‌شوند که یک پروسه‌ی بیرونی را هم از سر گذرانده است. با این توضیح، مجلاتِ علمی، کتُب، نشریات صنعتی/تجارتی، روزنامه‌ها و تمام منابع مشترک کتابخانه‌یی شامل منابع ثانوی است. تحقیقات ثانوی می‌تواند شامل تحقیقات اولیه‌ی دیگران نیز باشد.

اما در محل کار بعید است برای تکمیل تحقیقاتِ خود بروید به کتابخانه، کتب تخصصی را مرور کنید،‌ از نشریات علمی استفاده کنید و روزنامه‌ها را ورق بزنید.

یکی دیگر از شیوه‌های تحقیق در محل کار گپ زدن با افراد با سابقه است.

استفاده از منابع اولیه در محل کار، صحبت کردن با کسی که مدتِ طولانی در محل کارتان کار می‌کرده و جستجو در سوابق شرکت و کمک گرفتن از اینترنت می‌تواند در راستای تحقیق به شما کمک کند.

بعد از جمع‌آوری معلومات قدم بعدی و مهمّ دیگر، اعتبارسنجی معلومات جمع‌آوی شده است.

اعتبار سنجی معلومات جمع‌آوری‌شده

تأکید بر کاربردی بودنِ نتیجه‌ی تحقیق، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن،‌ پیش از هرچیزی دیگر به صحت خود معلومات بستگی دارد. اغلب اوقات شهرت حرفه‌یی نویسنده با همین اعتبار گره خورده است.

اگر شواهد، مدارک و منابع کافی برای اثبات ادعای خود نداشته باشید و یا دلایل کافی برای پشتیبانی از ایده‌ی‌تان وجود نداشته باشد، ممکن است خوانندگان، خیلی آرام و بی‌صدا از ادعای تان بگذرند و ایده‌تان را نادیده بگیرند.

تحقیق در محل کار، اعتبار نویسنده با منابع که استفاده می‌کند ربط دارد.

با این حال، برای ارزیابی اعتبار یک منبع چی اقدامی لازم است؟

در ادامه شش معیارِ ارزیابی منابع را آوردیم که به کمک آن‌ها می‌توانید تصمیم بگیرید که چی منابعی شامل اسناد تحقیقاتی تان باشد و کدام‌شان نه.

وقت گذاشتن برای اعمال این شش اصل کمک‌تان می‌کند تا از اثرگذاری نوشته در جهت مطلع کردن و متقاعد نمودن خوانندگان مطمئن شوید. اجازه دهید که آن شش اصل را با هم مرور کنیم.

۱. تازگی (آپدیت)

در اکثر موارد،‌ مخاطبان تان معلومات آپدیت و تازه می‌خواهند. یک قدم خوب، دیدن تاریخ انتشار محتوای منبع است. به دیدن تاریخ انتشار اکتفا نکنید، دقت کنید که ویرایش‌های جدیدتری آن منبع نیز موجود است یا خیر.

اگر منابع معلوماتی‌تان شامل لینک‌های به صفحات یک وبسایت است، دقت کنید که آن صفحات هنوز فعال است یا خیر. هیچ‌چیزی به اندازه‌ی کار نکردنِ لینک مطالب و منابع آزاردهنده نیست. روش تحقیق با افزایش اینترنت دچار تحول شده است و تحقیق در محل کار هم از آن مستثنی نیست.

در تحقیق در محل کار، کوشش کنید از تازه‌ترین منابع استفاده کنید.

نکته‌ی دیگری که باید به یاد داشت این است که همه‌ی نوشته‌ها و مقالات ضرورت به تازه‌ترین منابع ندارد؛ در بعضی موارد، یک نسخه‌ی قدیمی منبع منتشر شده نیز قابل قبول است. این موضوع بیش از هرچیزی دیگر به نوعیت نوشته‌تان بستگی دارد.

۲. نویسنده (مرجع)

دومین معیاری که باید در جریان اعتبارسنجی منابع برایش وقت بگذارید، تحقیق روی اعتبارِ نویسنده/مولف منبع است. برای این کار می‌توانید سوالات ذیل را از خود بپرسید:

 • نویسنده، ناشر و حامی این منبع از چی شرایط و ویژگی‌های برخوردار بوده است؟
 • آیا مرور (نقد و بررسی)‌ دیگری برای این منبع و این نویسنده وجود دارد؟ آیا این منبع تحت حمایت کدام بنیاد غیر انتفاعی و یا گروپ خاصِ‌دیگر قرار دارد؟
 • آیا نویسنده براساس تخصص، مسلک و آزادی عمل، صلاحیت نوشتن این منبع را داشته؟
 • آیا اطلاعات ارتباطی در اختیار منبع قرار دارد؟
ببینید منبع را کی نوشته؟ توجه به اعتبار منبع در هنگام تحقیق در محل کار ضروری است.

اگر از منابع اینترنتی استفاده می‌کنید،‌ اعتبارسنجی نوشته راحت‌تر است. حتی پیش‌پاافتاده‌ترین میتادیتاها به شما کمک می‌کند؛ مثل: نوعیت دامنه (,com ,net. .gov, .edu و…) و هوئيز. (i)

۳. دقت منبع در تحقیق در محل کار

اگر از منابع بررسی شده و تأیید شده استفاده می‌کنید که هیچ، اما اگر خلاف این است، بهتر است کمی وقت بگذارید و دقتِ معلوماتِ آن منبع را بررسی کنید.

دقت سومین معیاری اعتبارسنجی معلومات است. برای این کار می‌توانید، نه تنها بک منبع، بلکه جاهای مختلفی را که ممکن است یک معلومات منتشرشده باشد،‌ بررسی کنید.

چند پاراگراف را از وسط سند منبع بخوانید. می‌شود از لحاظ حرفه‌یی بودن منبع یک دید پیدا کردن.

این پروسه کمک می‌کند تا منابع معتبری برای تکمیل پروژه‌تان پیدا کنید. مثلاً: در جریان یافتن معلومات، آماری در نشریات خاگستری، شبیه بروشور و مجله، می‌یابید و آنرا به کمک اسناد دیگر تأیید می‌نمایید.

هنگامی که می‌دانید معلومات از کجا آمده، می‌توانید به شکل بهتر و قدرتمندتر از شواهدی که ادعایتان را اثبات می‌کند، حرف بزنید. برای اعتبارسنجیِ دقت یک منبع سوالات ذیل کمک می‌کند:

 • آیا این معلومات توسط کسانی دیگر نیز بررسی شده‌اند؟
 • آیا می‌توانید صحت معلومات را به‌واسطه‌ی منبع دیگر تأیید کنید. دانش قبلی خودتان در این باره چی می‌گوید؟
 • به انتخاب کلمات نگاه کنید: آیا زبان نوشته بی‌غرضانه و عاری از احساسات است؟
 • آیا خطاهای نوشتاری، دستوری و تایپی در سند وجود دارد که به کمک آن‌ها اعتبار معلومات را زیر سوال برد؟

۴. هدف

هنگامی که می‌خواهید هدف اصلی که نوشته‌شدنِ منبع را بررسی کنید، این سوالات را از خود بپرسید:

 • کدام عبارت هدف اصلی منبع را توضیح می‌دهد: اطلاع‌رسانی، آموزش، سرگرمی، فروش یا متقاعدسازی؟
 • آیا نویسنده/حامی هدف اصلی را واضح ساخته؟
 • آیا نقطه‌نظرهای نویسنده عینی و بی‌طرف‌اند؟
 • آیا معلومات اساساً از جنس فکت‌ها است یا نظریه و یا هم تبلیغات؟
 • آیا این معلومات عاری از تعصبات آشکار شخصی، سیاسی، ایدیولوژگی، فرهنگی، مذهبی و نهادی است؟
چرا این منبع نوشته شده؟ این سوال در انتخاب منبع در تحقیق در محل کار ضروری است.

احتمالاً‌ می‌خواهید نتایج تحقیقات‌تان حتی‌الامکان عینی و بی‌طرف باشد، بنابراین پیش از جمع‌آوری معلومات هیچ نتیجه‌ی را در ذهن خود در نظر جای ندهید. به جای اینکه بخواهید جهت‌گیری‌های ذهنی‌تان نتایج تحقیقات را تعیین کند، آنرا به حقایق (فکت‌ها) واگذار کنید.

مواردی است که رسیدن به معلومات کاملاً عاری از جهت‌گیری‌ها غیرممکن است. در چنین وضعیتی، آگاهی شما به عنوانِ محقق بسیار مهم است. در شناسایی جهت‌گیری‌ها دقت کنید و برای تأیید معلومات از منابع ثانویه کمک بگیرید.

مثلاً اگر می‌خواهید درباره خدمات یک شرکت یا اداره معلومات جمع‌آوری کنید، احتمالاً وبسایت آن اداره یا شرکت جهت‌گیری مثبت به سمت محصولات و خدماتش دارد. برای اعتبارسنجی دقت این معلومات، می‌توانید از منابع ثانویه و یا نظریات مخاطبان/مشتریان کمک استفاده کنید.

۵. همخوانی (ارتباط منبع با هدف تحقیق)

درباره منابعی که استفاده می‌کنید شفاف باشید. مطمئن شوید که این منابع ارتباط نزدیکی با هدف نوشته دارد و همخوانی قابل قبول با آنچه که قبلاً درباره‌ی «شناخت مخاطب» گفتیم.

در تحقیق در محل کار از منابع مختلف استفاده کنید.

با توضیح ملموس‌تر: ممکن است بخواهید نتایج سروی یک گروپ کوچک را با وضعیت آن گروه در کل کشور ارتباط دهید. فرض کنید این توضیح‌تان درباره‌ی رضایت شغلی باشد. با اینکه نتایج از عینِ تِم‌اند، آیا می‌توان از آن استفاده نمیود؟

دو سوال ذیل در این باره به شما کمک می‌کند:

 • مخاطبان منبعی که استفاده می‌کنید چی کسانی‌اند؟
 • خوانندگان شما نتیجه‌ی تحقیق‌تان را کجا و چگونه استفاده خواهند کرد؟

۶. تنوع منابع در تحقیق در محل کار

تنوع منابع یکی از آخرین چکش‌های است که باید برای اعتباردهی به نتایج تحقیقات‌تان بزیند.

تنوع منابع در تحقیق در محل کار مهم است.

هنگامی که تحقیقات‌تان با منابع متنوع پشتیبانی می‌شوند، احتمال بیشتری وجود دارد که خوانندگان تان به توصیه‌های شما گوش کند و با پیشنهادات‌تان موافقت نمایند.


در حال تکمیل…


نوشته تحقیق در محل کار: اولین قدم برای شروع نوشتن در محل کار اولین بار در بلاگ رحمت الله علامه. پدیدار شد.

]]>
https://allamehr.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1/feed/ 0
چک لیست چیست و چگونه طرح و دیزاین کنم؟ https://allamehr.com/%da%86%da%a9-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25da%2586%25da%25a9-%25d9%2584%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa https://allamehr.com/%da%86%da%a9-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa/#respond Mon, 03 Aug 2020 10:25:15 +0000 https://allamehr.com/?p=960 همیشه را‌ه‌های برای کاهش خطا وجود دارند؛ یکی از این راه‌ها استفاده از چک‌لیست است.

نوشته چک لیست چیست و چگونه طرح و دیزاین کنم؟ اولین بار در بلاگ رحمت الله علامه. پدیدار شد.

]]>

💡 توجهِ‌ ما انسان‌ها محدود است. قدرت تجزیه و تحلیل ذهنِ‌ما ضعیف. این محدودیت‌ها باعث بروزِ خطاها و مشکلاتِ زیاد می‌شوند. اما خوشبختانه همیشه راه‌های وجود دارند؛ یکی از این راه‌ها استفاده از چک لیست است. چک‌لیست چیست؟ و چگونه دیزاین کنیم؟

آنچه که در ادامه می‌خوانیم

چیست؟

چک لیست (دقیق‌تر: چک‌لیست – Checklist) برای کاهش خطاهای ناشی از محدویت‌های توجه و قدرت تجزیه و تحلیل مغز انسان، خلق شده است.

چک‌لیست‌ها در شرایط کمتر عاجل، با ذهن باز و از روی معلومات دقیق و کامل طرح و دیزاین می‌شوند؛ و از آن‌ها، در شرایطی استفاده می‌شوند که امکان بروز خطا پیش‌بینی می‌شود.

ⓘ اکثر مهارت‌های که در بلاگ آموزش می‌دهیم (مثلاً مهارت نوشتن در محل کار) و تعدادی از مطالب که در وبسایتِ شهر هوشمند و دیزاین زرنگار تولید شده، دارای چک‌لیست‌اند. از اینرو، تصمیم گرفتیم با توضیحات کوتاهی این مفهوم را دقیق‌تر بررسی کنیم.

چک لیست معمولاً پیش از شروع یک فعالیت، اما بعضاً در حین انجام و بعد از انجام (با هدف مرور و بررسی) آن استفاده می‌شود.

بزرگانِ زیاد، از جمله نویسنده‌ی کتاب مانیفست چک‌لیست، به این باورند که بهتر است قبل از شروعِ هر فعالیتِ مهم، چک‌لیستی درست کرد؛ و آن فعالیت را براساس آن چک‌لیست پیش بُرد.

مزایای استفاده از چک لیست

چک لیست نوعِ تضمین آماده‌باشِ کامل برای انجام یک فعالیت‌ است. این کار کمک می‌کنند تا اطمینان پیدا کنیم که اقدامات حیاتی و لوازم ضروری برای انجام یک فعالیت (و در مواردی هم یک پروژه)، جا نیفتاده و به شکل کامل آماده شده‌اند.

چک‌لیست کمک می‌کند هیچ فعالیتی جا نیفتد.

چک‌لیست نه‌تنها قبل از انجام یک فعالیت، بلکه برای اطمینان از صحت و درستی یک فعالیتِ انجام‌شده نیز استفاده می‌شوند؛ مثلاً: چک‌لیست صحت کارکردِ تمام اجزای یک وسیله، که بعد از اتمام دوره‌ی اجاره، از مشتری پس گرفته می‌شود.

گوانده و همکارانش بعد از تحقیقات زیاد، چک‌لیستی را برای سازمان صحت جهانی، به منظور کاهش مشکلات جراحی، طرح و دیزاین کرده‌ است. آن‌ها نتایج تطبیق چک‌لیست را چنین ارزیابی می‌کنند:

مشکلات عمده‌ی جراحی ۳۶٪ پایین آمده بود. مرگ‌ومیرِ ناشی از جراحی ۴۷٪ پایین آمده بود. عفونت نصف شده بود.

کتاب مانفیست چک‌لیست

کجا استفاده می‌شود؟

مهم‌ترین و بارزترین نمونه‌ی استفاده از چک‌لیست در صنعت هوانوردی است. پرسونل مرتبط با پرواز، قبل از انجام پرواز، تمام اقداماتِ حیاتی را بررسی می‌کنند، تا کیفیت و اطمینان‌شان را به حداکثر برسانند. این کار براساس چِک‌لیست انجام می‌شود.

با آن‌هم، تمام فعالیت‌های که ضرورت به توجهِ دقیق و تجزیه و تحلیل عمیق دارند؛ فعالیت‌های که بروز خطا زیانِ قابل‌توجهی را باعث می‌شوند – مانند جراحی و صنعت هوانوردی از چک‌لیست استفاده می‌کنند. استفاده از چک‌لیست ولی، محدود به این‌ها نیست. برای هر کار مهم می‌توان چک‌لیست تعریف کرد؛ مثلاً:

 • اقدامات پیش از پرواز
 • فعالیت‌های مرتبط با دیزاین بلندمنزل‌ها و آسمان‌خراش‌ها
 • خدمات صحی و کمک‌های اولیه
 • حتا سئو کردن نوشته‌ی یک بلاگ (+)
 • طرح و دیزاین پارک شهری
 • دیزاین لوگو در خدمات گرافیک‌دیزاین
 • و…

می‌دانید که این فهرست یک نمونه برای باز شدن ذهن‌تان است. با توجه به نوعیت فعالیت که انجام می‌دهید، می‌توانید چک‌لیست خودتان را بسازید.

برای هر فعالیتی می‌توان چک‌لیست جور کرد.

ⓘ برای معلومات بیشتر کتاب مانیفست چک‌لیست را بخوانید ().

تقریباً در هر کاری احتمال/جای اشتباه‌شدن وجود داره، اما چیزی‌اس که در کاهش خطاها و اشتباهات همیشه به دردِما می‌خوره؛ و آن چک‌لیست‌اس.

آتل گوانده

چگونه؟

قبل از اینکه به طرح و دیزاین چک‌لیست شروع کنید، بهتر است چند ویژگی آن را مرور کنیم:

 • چک‌لیست طرزالعمل و سند رهنمای جامع نیست.
 • چک‌لیست حتی‌الامکان در یک صفحه دیزاین می‌شود.
 • جملات که در چک‌لیست استفاده می‌شوند، ساده، صریح و واضح‌اند.
 • در بسیاری از فعالیت‌ها چک‌لیست ثابت نیست. در مرور زمان و با توجه به معلومات و تجارب جدید، تغییر، تعدیل و اصلاح می‌شوند.

طرح و دیزاین چک‌لیست کار ساده نیست. شرکت‌های هستند که به شکل حرفه‌یی فقط به خدمات طرح و دیزاین چک‌لیست می‌پردازند. دو قدم ذیل برای طرح و دیزاین چک‌لیست در نظر گرفته شده است:

۱. تعیین مراحل کلیدی

برای انجام هر فعالیت (وظیفه) مراحلی وجود دارد. برای تعیین این مراحل، تمام معلومات لازم از ابتدای فعالیت تا انتهای آن جمع‌آوری می‌شوند. این معلومات، زیربنای دیزاین چک‌لیست را می‌سازد.

معلومات درست منجر به تنظیم چک‌لیست درست می‌شود.
برای طرح و دیزاین چک‌لیست وقت بگذارید. معلومات دقیق و مرتبط جمع‌آوری کنید.

در بعضی از فعالیت‌ها ممکن تجربه‌ی قبلی وجود نداشته باشد. در چنین شرایط، بهتر است قبل از جمع‌آوری معلومات، چند نمونه‌ی چک‌لیست، [حتی] از صنایع و فعالیت‌های متفاوت با فعالیتِ هدف، بررسی شود.

مثلاً گُوانده می‌گوید: ما به کمک چک‌لیست‌های صنایع ساختمان‌سازی و هوانوردی، چک‌لیست فعالیت‌های طبی (پزشکی) ترتیب دادیم. اولین قدم تعیین مراحل کلیدی و تشخیص لوازم ضروری است.

۲. دیزاین فارمت

قدم دوم تنظیم فارمت چک‌لیست است؛ برای دیزاین و تنظیم فارمت:

 • یک صفحه‌ی ورق A4 را در نظر بگیرید؛
 • عنوان فعالیت اصلی را به همراه کلمه‌ی «چک‌لیست» نوشته کنید؛ مثلاً: چک‌لیست دیزاین لوگو؛
 • آن فعالیت را، براساس قدم اول، به مراحل تطبیق‌پذیر (اجرایی) تقسیم کنید؛
 • مراحل انجام کار را به شکل منطقی ترتیب کنید (دقت کنید که وابستگی مراحل در نظر گرفته شده باشد)؛
 • در شروع جمله از این شکل مربع خالی (□) استفاده کنید؛
 • جملات را کوتاه، کامل، ساده و واضح انتخاب کنید تا همه بفهمند؛
 • چک لیست را به تعداد ضرورت چاپ کنید.
چک لیست باید کوتاه تنظیم شود.
چک‌لیست‌های که از یک صفحه تجاوز کند، خلافِ اصول اساسی دیزاین چک‌لیست‌اند.

به یاد داشته باشید که از هر ورق چک‌لیست یک‌بار استفاده می‌شود. هر مرحله که تأیید شد علامت (□) به (☑) تبدیل می‌شود. اصطلاحاً تیک‌مارک می‌خورد.

هر چک‌لیست جای برای نام و امضای چک‌کننده و تاریخ چک (استفاده از چک‌لیست) دارد. چک‌لیست‌ها بعد از استفاده، به‌منظور مستندسازی آرشیف می‌شوند.

چک لیست و قانون مرتبه دو

چک‌لیست را به مانند قوانین مرتبه دو در مذاکره حساب کنید (+)؛ یک چیزی واجب که تحت هر شرایطی باید تطبیق/اجرا شود.

⚠ چک‌لیست باید همیشه تطبیق شود؛ حتی و اگر در شرایطی که ظاهراً هیچ ضرورتی به تطبیق آن دیده نمی‌شود.

بسیاری از کارها/فعالیت‌ها برای ما شبیهِ روتین می‌شوند. در انجام چنین فعالیت‌ها، با خود فکر می‌کنیم که من کوهی از تجربه‌ام و دیگر خلای برای بروز خطا وجود ندارد؛ من یک عمر است که این کار را می‌کنم!

بهتر است تأکید کنم که حتی در انجام چنین فعالیت‌های هم از چک‌لیست استفاده کنید؛ یعنی همیشه استفاده کنید.

نوشته چک لیست چیست و چگونه طرح و دیزاین کنم؟ اولین بار در بلاگ رحمت الله علامه. پدیدار شد.

]]>
https://allamehr.com/%da%86%da%a9-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa/feed/ 0
یادگیری «نوشتن یادداشت» در محل کار https://allamehr.com/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2586-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2584-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1 https://allamehr.com/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1/#respond Fri, 17 Jul 2020 14:25:00 +0000 https://allamehr.com/?p=731 یادداشت چیست؟ برای نوشتن یک یادداشت استندرد از کجا شروع کنم؟

نوشته یادگیری «نوشتن یادداشت» در محل کار اولین بار در بلاگ رحمت الله علامه. پدیدار شد.

]]>
مهارت نوشتن یادداشت در محل کار

💡 در نقشه‌راه یادگیری مهارت نوشتن در محل کار گفتیم که یادداشت یا شرکتنامه (memo) یکی از انواع معمول نوشته‌های محل کار است. در این بخش می‌خواهیم به یادگیری نوشتن یادداشت در محل کار بپردازیم.

در ادامه‌ی این مطلب می‌خوانیم:

یادداشت چیست؟

یک یاداشت یا شرکتنامه، به انگلیسی memo (اختصارشده‌ی memorandum) نوعی از مکاتبه است که زیادتر به‌شکل درون‌دفتری انجام می‌شود. شرکتنامه‌ها همیشه رسمی، مختصر و موضوع‌محور اند.

یادداشت دارای چهار بخش اصلی است

این نوع مکاتبه، یکی از بهترین نوعِ ارسال پیام‌ها (بعضاً گزارش‌ها)ی سریع، کوتاه و روتین‌وار در محل کار است. محتوای یک یادداشت حدوداً یک ورق A4 و یا کمتر از آن می‌شود.

این فارمت اکثراً‌ برای انواع گزارش‌های کوتاه و پیشنهادات داخلی در یک شرکت استفاده می‌شود. زیرا در عینِ رسمی بودن، بر سبک و لحن شخصی‌تر نیز متکی است. شرکتنامه‌ها نوعِ از ارتباط مستقیم و بی‌حاشیه بوده و از دیزاین مناسب برخوردارند.

اجزای اصلی یک یادداشت

یک یادداشت استندرد شامل چهار بخش است:

 • نام اداره (می‌تواند نباشد)؛
 • برچسب/لیبلِ یادداشت (می‌تواند نباشد)؛
 • سرصفحه (به، از طرف، تاریخ، و عنوان)؛
 • مقدمه؛
 • بدنه با عنوان‌بندی؛ و
 • اختتامیه؛ (بخش اقدام به عمل).

سر صفحه برای این در نظر گرفته شده است تا خواننده از طریق آن، بتواند به سرعت درباره نوشته معلومات کسب کند؛ از جمله:

۱. درباره سطح قدرتِ یادداشت (آن را کی نوشته؟) و هدف اصلی یادداشت (برای چی نوشته شده؟). بدین منظور، باید اجزای استندرد ذیل شامل سرصفحه‌ی هر یادداشتی باشند.

 • به: (عنوان و نام گیرینده: مثلاً انجنیر خانعلی خلیلزاد)؛
 • از طرف: (مثلاً: انجنیر حامد مدار)؛
 • تاریخ: (مثلا: ۲۵ اسد۹۹)؛ و
 • عنوان یا در پاسخ به: (مثلاً: درخواست فیصدی پیشرفت کارِ …)
سرصفحه نوشتن یادداشت در محل کار

این نوع عنوان‌بندی در سرصفحه‌ی یادداشت کمک می‌کند تا خواننده به سرعت بر سطح اهمیت یادداشت واقف شود؛ یعنی:

 • نشان می‌دهد که نوشته به کی ارسال شده.
 • از طریق نام نویسنده و تاریخ ثبت یادداشت، سطح قدرت نوشته تعیین می‌شود.
 • توضیحِ هدف یادداشت، از طریقِ نوشتن یک عنوان واضح، صریح و مختصر. این کار به خواننده کمک می‌کند تا یادداشت را در سطحِ‌ اولویت درست قرار دهد.

نوشتن تاریخ در یادداشت، استندردی است که باید رعایت شود. تاریخ باید دقیق نوشته شود؛ مثلاً: به جای نوشتنِ ۱۳۹۹/۵/۱۲، بهتر است نوشته شود: ۱۲/اسد/۱۳۹۹، تا کسی روز و ماه را به‌جای یگدیگر در نظر نگیرند.

مقدمه (Introduction)

هر سند (نوشته‌ی) مقدمه دارد و یادداشت نیز از این قاعده بیرون نیست. مقدمه خواننده را به منظور و اسکوپ (دامنه) سند آشنا می‌سازد.

مقدمه در نوشتن یادداشت در محل کار

مقدمه باید طوری نوشته شود که به خواننده بفماند که چرا این یادداشت را دریافت کرده و به کدام دلیل خواندن آن را ادامه دهد.

بدنه (Body)

بدنه‌ی یادداشت جایی است که قسمتِ اعظمِ معلومات مهم در آن قرار دارد. بدنه‌ی طوری نوشته می‌شود تا بتوانند خواننده را به درستی به سمت هدفِ مطلوب هدایت کند. یک استراتژی درستِ تدوین نوشته معمولاً موثریت یادداشت را تا چند برابر بالا می‌برد؛ برای این کار در معلومات بدنه‌ی یادداشت را با استفاده از

 • عناوین فرعی توصیفی؛
 • لیست بولِت‌شده؛
 • جملات موضوع‌محور؛
 • مصورسازی معلومات پیچیده.

قابل‌فهم‌تر کنید.

بدنه نوشته در یادداشت

حتی‌الامکان، محتوای بدنه‌ی نوشته را bullet point بدهید و عنوان‌بندی کنید. این کار درک مطلب را آسان می‌کند.

اختتامیه (conclusion)

به مانند هر سند دیگر، اختتامیه (جمع‌بندی) یادداشت پیام اصلی نوشته را خلاصه می‌کنند و اگر ضرورت بود، به خواننده می‌گوید که چی کار کند (اقدام به عمل).

برای تقویت محیط مثبت کاری، در انتهای بخش اختتامیه از خواننده خواسته می‌شود اگر مسئله‌ی مرتبط با یادداشت وجود دارد، تا یک تاریخ معین به نویسنده‌ی یادداشت خبر دهد.

رعایت تِم محتوای و استندردهای اداره (از فورم محتوا گرفته تا دیزاین) یکی دیگر از موارد است که همیشه باید در نظر گرفته شود.

علاوه بر memo، انواع دیگر نوشته‌های محل کار کدام‌هااند؟

نوشته یادگیری «نوشتن یادداشت» در محل کار اولین بار در بلاگ رحمت الله علامه. پدیدار شد.

]]>
https://allamehr.com/%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1/feed/ 0
مهارت نوشتن در محل کار https://allamehr.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2584-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1 https://allamehr.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1/#comments Sat, 11 Jul 2020 06:30:00 +0000 https://allamehr.com/?p=112 استاد نوشتن در محل کار شوید!

نوشته مهارت نوشتن در محل کار اولین بار در بلاگ رحمت الله علامه. پدیدار شد.

]]>
مهارت نوشتن در محل کار، مقدمه

💡 به نظر من همه می‌توانند استاد نوشتن در محل کار شوند؛ اما چرا عده‌یی اندکی واقعاً می‌شوند و بسیاری‌های دیگر نه؟! معلوم است: روش‌اش را بلد نیستند. آنچه در ادامه می‌خوانید نقشه‌راهی یادگیری مهارت نوشتن در محل کار است.

قبل از اینکه یادگیری مهارت نوشتن در محل کار را شروع کنید، احتمالاً متن‌های زیادی نوشته‌اید؛ نوشتنِ مقالات و متون برای تعقیب وظایف و پیش‌بردِ پروسه‌ی تعلیم و تحصیل در مکتب و دانشگاه و ارسال ایمیل یا نامه به دوستان، می‌تواند از جمله‌ی آن‌ها باشند.

💡 مهارت نوشتن در محل کار با سایر نوشته‌های که در زندگی تجربه کرده‌اید، یک چیزی متفاوت است. این مقاله مختصر محتوای درباره‌ی یادگیری مهارت نوشتن در محل کار ارائه می‌کند.

نوشتن یک مهارت زبانی است که در آن، فقط از طریق مقدار زیادی تمرین، می‌توانید استاد شوید.

فهرست مطالب

برای سهولت دسترسی به تمام بخش‌های نقشه‌راه، فهرست مطالب در نظر گرفته شده است. روی عنوان کلیک کنید.

مقدمه/چیست؟

یادگیری/چگونه؟

«استاد نوشتن در محل کار شوید!» اما چگونه؟ آنچه در ادامه‌ی این بخش می‌خوانید پاسخِ همین سوال است.

تفاوت‌های نوشته‌های محل کار با سایر نوشته‌ها

مهارت نوشتن در محل کار، تفاوت نوشته‌های محل کار با سایر نوشته‌ها

نوشتن در محل کار با اینکه با نوشتن در سایر زمینه‌ها از عین قواعد پیروی می‌کند، اما چند تفاوت بنیادی دارد. این تفاوت‌ها براساس عوامل مختلف ایجاد می‌شوند. از جمله:

بر اساس هدف نوشته

نوشته‌های شخصی، معمولاً روی خواسته‌های فرد تمرکز دارند. در حالی که نوشته‌های آکادمیک، در مسیر اهداف تحصیلی تنظیم می‌شوند (ساختار اصلی آنها معمولاً به‌واسطه‌ی استاد یا معلم تعیین می‌شوند).

نوشته‌های محل کار ولی، با هدف مطلع ساختن و متقاعد کردن مخاطبان تنظیم و ارائه می‌شوند. مخاطبان به کسانی گفته می‌شود که از طریق شغل‌تان با شما در ارتباط‌اند: مدیران، کارمندان، مشتریان و سایرین.

بر اساس مخاطب نوشته

نوشته‌های شخصی اکثراً درباره خود فرد است یا درباره روابط شخصی‌اش. نوشته‌های آکادمیک بیشتر روی نظریات و گفته‌های کلی، دقیق و در عین حال انتزاعی تمرکز دارد.

نوشته‌های محل کار اما، حتی‌الامکان «واضح»، «صریح» و «دقیق» تنظیم می‌شوند. این سه کلمه را دوباره بخوانید؛ به دقت!

بر اساس شیوه/سبک نگارش

سبک این سه نوع نوشته نیز از همدیگر تفاوت دارد: نوشته‌های شخصی بیشتر غیر رسمی‌اند و نوشته‌های آکادمیک بیشتر رسمی.

درحالی‌که نوشته‌های محل کار غالباً نیمه‌رسمی، ولی حرفه‌یی و مودبانه ترتیب و تنظیم می‌شوند.

بر اساس ساختار

نوعیت کلمات و جملاتی که در نوشته‌های مختلف استفاده می‌شوند،‌ نیز متفاوت‌اند.

در نوشته‌های شخصی قواعد و قوانینی در نظر گرفته نشده است. نوشته‌های آکادمیک غالباً دارای لغات مغلق (علمی و دقیق)، جملات طولانی، و معمولاً درباره شخص سوم است.

نوشته‌های محل کار ولی، ساده است. تعداد زیادی صفت، قید و یا لغات مغلق را در آنها پیدا نمی‌توانیم. همچنان، این نوشته‌ها محدود به شخص سوم نمی‌ماند؛ می‌تواند از جانب شخص اول نیز باشد.

تیز تاثیر اصول و استندردهای اداره

علاوه بر تفاوت‌های که گفته شد، ممکن قواعد، قوانین و استندردهای خاصی از طرف اداره و شرکت در جهت تولید و تنظیم نوشته‌ها اعمال شود که نباید از آنها غافل بود.


انواع نوشته‌های محل کار

مهارت نوشتن در محل کار، انواع نوشته‌ها

نوشته‌های محل کار نه‌تنها با سایر نوشته‌ها تفاوت دارد، بلکه در درون خود نیز دارای انواع و اقسام مختلف است. درباره‌ی هر یک از آنها مختصر توضیحات داده‌ام.

یک تبلیغ/اعلان نوعِ از بازاریابی است که از طریق آن، شرکت یا اداره درباره محصول، رویداد، یا خدماتش به مشتری (مخاطب) معلومات می‌دهد.

💡 شرکت‌ها به کمک تبلیغ، علاقه‌مندی مردم را برمی‌انگیزانند، تا آنها را ترغیب به انجامِ کاری کنند که می‌خواهند؛ مثلاً: اشتراک در سمیناری یا خرید یک محصول.

در تبلیغات، همیشه روی نقاط مثبت محصولات، فرصت‌ها و مفادهای تمرکز می‌شوند که مشتری با خریدن و یا استفاده از آن‌ها بدست می‌آورد.

مهارت نوشتن در محل کار، تبلیغ و اعلان

تبلیغات انواع مختلف دارد. تبلیغات رسانه‌یی یکی از معمول‌ترین آنهاست. این نوع تبلیغات از طریق تلویزیون، رادیو یا اینترنت پخش می‌شوند.

نوشته‌های متحرک در زیرنویس تلویزیون، ویدیوهای کوتاه بین برنامه‌ها تلویزیونی، فایل‌های صوتی کوتاه در رادیو، ویدیوهای نسبتاً طولانی در یوتیوب و سایر وبسایت‌ها انواع تبلیغات رسانه‌یی را می‌سازد.

تبلیغات چاپی یکی دیگر از انواع معمول تبلیغات است. فلایر، بروشور و دفتر انواع تبلیغات چاپی را می‌سازند. مخاطب این نوع تبلیغات فرد است.

شرکت‌ها همچنان می‌توانند فعالیت تبلیغاتی شان را از طریق روزنامه و مجله نیز انجام دهند. رویدادها معمولاً از طریق پوستر تبلیغ می‌شوند.

برای هدف قرار دادن مجموعه‌ی بزرگ از مردم در تبلیغات، شرکت‌ها از بیلبوردهای کلان نیز استفاده می‌کنند.

ایمیل/نامه الکترونیکی (Email)

یک ایمیل، به انگلیسی email، کوتاه‌شده‌ی electronic mail، نوعِ ارتباط سریع است که به تقعیبِ پیشرفت تکنالوژی معلوماتی به سرعت رواج پیدا کرد؛ و با دردسترس قرارگرفتن اینترنت خیلی زود در سطح جهان گسترش یافت.

💡 ایمیل، با مزیت‌های زیادی که داشت، به سرعت جای بخشِ قابل‌توجهِ مکاتبات کاغذی را گرفت.

یکی از مزیت‌های برجسته آن ارسال لحظه‌یی است. از دیگر مزیت‌های آن می‌تواند از پیوست کردن (attach) انواع تصاویر و فایل‌ها به آن اشاره کرد.

هزینه ارسال ایمیل نظر به فاصله تغییر نمی‌کند، اگر هم کسی بخواهد یک ایمیل را به چند نفر ارسال کند نیز، هزینه‌ی اضافی ندارد.

وجود این مزیت‌ها باعث شد تا ایمیل در محیط کار به صورت وسیع استفاده می‌شود.

مهارت نوشتن در محل کار، ایمیل

بسته به محیط و نوعیت رابطه‌تان با گیرنده، ایمیل‌های ارسالی می توانند در طیف وسیع از رسمی تا غیر رسمی باشند.

ایمیل‌های که به دوست یا یک همکار می‌فرستید، ممکن بسیار صمیمانه ( به معنی: خودمانی) باشد؛ درحالی‌که ایمیل ارسالی به مدیر و یا مکاتبات بین شرکت‌ها دارای لحن رسمی است.

محتوای ایمیل از دو بخش عمده تشکیل شده است: ۱. عنوان (title)؛ و ۲. بدنه (body).

💡 عنوان ایمیل دقیق و مختصر نوشته می‌شود و از اهمیت بالای برخوردار است. زیرا گیرنده، ایمیل‌های دریافتی خود را براساس آن اولویت‌بندی می‌کند.

برای فراگیری مهارت نوشتن در محل کار فهمیدن ایمیل، نحوه ارسال، دریافت و آرشیف، و دانش نوشتن آن ضروری است. در این باره چند درس مستقل تولید خواهم کرد.

مکتوب (Letter)

یک مکتوب شکلی از ارتباط است که از قرن‌ها بدینسو از آن استفاده شده است. مکتوب، به ویژه در ارتباطات رسمی و تجارتی، هنوز معمول است. دلیل اصلی این محبوبیت قابلیتِ ایجاد، تکثیر، ثبت و آرشیف فزیکی آن می‌باشد.

مکتوب‌ها معمولاً پیش از ارسال پاکت می‌شوند. نوشتن آدرس در روی پاکت و زدن مُهر/تاپه‌ جهت اعتباردهی از الزاماتِ دیگر در مکاتبات مکتوبی است.

مکتوب‌ها در اکثر کشورها غالباً از طریق شرکت‌های پُستی ارسال/دریافت می‌گردند. ارسال مکتوب از این طریق تا رسیدن به گیرنده ممکن چند روز طول بکشد. به همین دلیل یا دلایل دیگر، افراد و اداره‌ها ممکن مکتوب‌ها را به صورت دستی (شخصی) نیز ارسال کنند.

مکتوب‌ها معمولاً برای مکاتبات رسمی استفاده می‌شوند.

انواع مختلف مکتوب وجود دارد که به صورت کلی می‌توان آنها را به دو نوع رسمی و غیر رسمی تقسیم کرد.

مکتوب‌های رسمی معمولاً برای اهداف رسمی، بین دو شرکت و یا دو فرد که وظیفه مهم دارد، تبادله می‌شوند. اکنون، مکتوب‌های رسمی معمولاً تایپ، چاپ و قبل از ارسال به واسطه‌ی فرسنتده امضا می‌شوند.

مکتوب‌های غیررسمی میان کسانی تبادله می‌شوند که روابط خیلی خودمانی دارد؛ مانند دو دوست، اعضای فامیل و غیره.

این نوع مکتوب‌ها نیز چاپ می‌شوند و یا اینکه با دست نوشته می‌شوند تا ارتباط صمیمی‌تر را نشان دهند. به دلایل که گفته شد، افرادی هم به‌جای ایمیل، هنوز از مکتوب استفاده می‌کنند.

یادداشت/شرکتنامه (Memo)

یک یاداشت یا شرکتنامه، به انگلیسی memo (اختصارشده‌ی memorandum) نوعی از مکاتبه است که اصولاً به‌شکل درون‌دفتری انجام می‌شود. شرکتنامه‌ها همیشه رسمی، مختصر و موضوع‌محور اند.

در شرکتنامه (یادداشت) همیشه یک یا چند گیرنده وجود دارد.

مکاتباتِ از این طریق می‌تواند برای چندین هدف انجام شوند. به عنوان نمونه، یک مدیر ممکن به کارمندان‌اش یک یادداشتی بفرستد که معلومات تازه‌ی درباره آخرین تغییرات شرکت ارائه می‌کند.

یادداشت‌نویسی نیز از جمله مهارت نوشتن در محل کار است.

یادداشت‌ها همیشه امرمحور نیست. یک memo ممکن با اشاره به مشکلی، درخواست یافتن راه‌حل را از کامندان داشته باشد. یادداشت دیگر ممکن درخواست آمادگی برای رفتن به یک رویداد را توضیح دهد. همچنان به‌وسیله‌ی یادداشت می‌توان از کامندان خواست که میزانِ رضایت‌شان از محیط کار را ثبت کند.

از زمانی که یادداشت‌ها برای ارتباط موثر استفاده شده‌اند، مختصر بودن یکی از ویژگی‌های جدانشدنی آن است.

یادداشت‌ها نام و عنوانِ گیرنده را دارد (مثلاً انجنیر علی کریمی). به دلیل درون‌شرکتی بودن یادداشت‌ها، در آن‌ها آدرس ذکر نمی‌شوند؛ مگر اینکه برای ارتباط بیرون از شرکت باشد. تاریخ صدور، نام صادرکننده و عنوان یادداشت همیشه ضروری است.

صورت جلسه/مینوت جلسه (Minutes of meeting)

یک صورت جلسه جریان ملاقات‌های رسمی را ثبت می‌کند.

این سند معمولاً بواسطه یکی از شرکت‌کنندگان – اغلباً منشی جلسه – بر اساس ترتیب زمانی ثبت می‌شود؛ دقت داشته باشد: ترتیب زمانی مهم است.

صورت جلسه – که به صورت غیررسمی به آن مینوت جلسه نیز می‌گویند – در اولین فرصتِ بعد از ختم جلسه به شکل یک سند ساختاریافته تبدیل می‌شود؛ پیش از اینکه دیر شود و جریان جلسه از یاد منشی برود.

مینوت اُف میتینگ همیشه لیست کامل نام شرکت‌کننده‌ها را دارد. اگر جسله مشورتی باشد، نام کسانی که حاضرند، افرادی که غایب‌اند و افرادی که از جریان جلسه خارج شده‌اند نیز، در صورت جلسه ثبت می‌شوند. همچنان، ذکر این نکته که حدنصاب (تعداد اعضا) چند بوده نیز الزامی است.

ترتیب زمانی در نوشته‌های محل کار ضروری است.

علاوه بر این‌ها، دستور جلسه (Agenda)، مسایل مطرح‌شده، پاسخ‌ها و گفتگوهای که به شکل منسجم پیرامون مسائل شکل گرفته نیز شامل صورت جلسه می‌شوند.

اگر هم گفتگوی خارج از دستور جلسه انجام می‌شود باید شامل مینوت شوند.

در جریان مرور بر جلسه، مینوت جلسه بواسطه نویسنده‌ی آن به شکل واضح و کامل خوانده می‌شود، تا تمام اعضا از کارهای که به آنها سپرده شده و نیز، از تاریخ بعدی جلسه مطلع شوند.

خبرنامه (Newsletter)

خبرنامه، اصطلاحاً newsletter، یک مهارت نوشتن در محل کار است که یادگیری آن مزیت رقابتی زیادی به همراه می‌آورد. خبرنامه معلوماتِ دوره‌یی است که به‌واسطه شرکت‌ها، ادارات و حتی مکاتب و دانشگاه‌ها نشر می‌شود.

💡 خبرنامه‌ها معمولاً به تک تکِ افرادی ارسال می‌شود که از قبل عضویت آن را دریافت کرده باشند؛ یا اصطلاحاً (subscribe نموده‌اند).

توزیع پُستی (بعد از چاپ) و ارسال از طریق ایمیل، راه‌های پخش خبرنامه‌ها را می‌سازند.

یک خبرنامه به صورت عموم اخبار شرکت یا اداره را شامل می‌شود که هدف از آن، مطلع ساختن تمام اعضا از آخرین تغییرات و تحولات آن اداره است؛ اما خبرنامه‌ها همیشه محدود به اخبار نیست.

خبرنامه‌ها معمولاً برای اطلاع‌رسانی از آخرین تحولات شرکت استفاده می‌شود.

محتوای خبرنامه ممکن به‌واسطه‌ی کارمندان اداره و یا مشترکین خبرنامه تولید شود. این کار کمک می‌کند تا مشترکین نیز بتوانند استعدادهایشان را به نمایش بگذارند که در نهایت، منجر به شکل‌گیری محیط سالم و روابط حسنه میان اعضای اداره می‌شود.

فارمتِ خاصی برای خبرنامه در نظر گرفته نشده است. خلاقیت چیزی است که در خلق قالب (فارمت) دارد بیشترین تأثیر دارد.

خبرنامه فقط به محتوای متنی خلاصه نمی‌شود. استفاده از رنگ، طرح‌های هنری و تصاویر مرتبط می‌تواند خبرنامه‌ها را جذاب‌تر، خواندتی‌تر و زیباتر سازد.

اطلاعیه/آگهی (Notice)

اطلاعیه یا آگهی نوعِ از مکاتبه است که برای اهداف رسمی استفاده می‌شود.

اطلاعیه ممکن به‌واسطه یک شخص یا عضو از اداره صادر شود تا دیگران را از چیزی مهمی آگاه سازد؛ مثل یک رویداد، آخرین مهلت (deadline)، و یا تغییرات در یک فعالیت بالفعل (فعال).

💡 بر خلاف یادداشت یا شرکتنامه (memo)، مخاطبِ یک اطلاعیه گروپی از آدم‌ها است نه یک فرد خاص. البته باید به یاد داشته باشید که اطلاعیه به افراد توزیع نی‌شود؛ بلکه در عوض، آن ‌را در جایی که اکثریتِ مخاطبان به آن دسترسی دارند، نصب می‌کنند.

اداره‌ها معمولاً جایی مشخصی را برای نصب اطلاعیه‌ها در نظر می‌گیرند که به آن تخته اعلانات (notice board) می‌گویند.

یک اطلاعیه همیشه تاریخ صدور دارد.

یک اعلان (اطلاعیه) حتی‌الامکان کوتاه ولی صریح نوشته می‌شود، طوریکه از یک صفحه تجاوز نکند. به‌منظور جلب توجه مخاطبان، در قسمت عنوان آن به شکل بزرگ و تیره «اطلاعیه» نوشته می‌کنند. زیر این عنوان تاریخ صدور اطلاعیه ثبت می‌شود.

اطلاعیه باید واضح باشد و در آن نباید هیچ حزئیاتِ ضروری از قلم جا افتاده باشد.

به عنوان نمونه، اگر اطلاعیه درباره یک رویداد باشد، نام رویداد، تاریخ، زمان و مکان آن، اسم سازمان‌دهنده (organizer) ضروری است. ممکن اطلاعات تماس و سایر جزئياتِ مرتبط با رویداد نیز دکر شود.

یک اطلاعیه «همیشه» به‌واسطه شخص صادرکننده امضا می‌شود.

پروپوزل/طرح پیشنهادی (Proposal)

یک پروپوزل، پیشنهاد کردنِ یک ارزش روی کاغذ (سند) است؛ و توضیح می‌دهد:

 • چی محصول و سرویسی برای ارائه دارید که بازار (مشتری) به آن ضرورت دارد، و یا
 • با کدام راهکار جدید مشکل موجوده، روش فعلی تولید محصول و یا ارائه سرویس را بهتر از قبل حل کرده می‌توانید.

با توضیح دیگر، یک پروپوزل، سندی است که تمام جزئیات ضروری یک پلان و یا یک ایده (idea) را به شکل خلاصه و ساختاریافته ارائه می‌کند.

پروپوزل، همیشه یک ارائه دهنده دارد و یک دریافت‌کننده. ارائه کننده طرح یا پلان دارد و دریافت‌کننده با توجه به پالیسی‌ها و منافع خود پروپوزل را می‌تواند رد یا برای پیشبرد مراحل بعدی تأیید می‌کند.

هریکی از طرف‌های پروپوزل می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی (سازمان) باشد.

پروزل ایده‌پرداز را با سرمایه‌گذار و مشتری وصل می‌کند.

پروپوزل از آن نوع مهارت نوشتن در محل کار است که لازم نیست همه به شکل حرفه‌یی بداند. اما سردرآوردن از آن برای همه توصیه می‌شود.

به صورت کلی، یک پروپوزل با لست جامع از نیازمندی‌ها، ضروریات یا مشکلات مشتری آماده می‌شود ، طوری‌که مشتری بعد از خواندن پروپوزل مطمئن شود شرکت (ارائه‌دهنده) او را به صورت واضح و کامل درک کرده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بعد توضیح کامل ضرویارت/مشکلاتِ مشتری/مخاطب به گیرنده‌ی پروپوزل، راه‌حل‌ها جستجو، تهیه، تنظیم و ثبت می‌شود. در ادامه‌ی راه‌حل‌ها و تدابیر، پروپوزل باید بخشی داشته باشد که در آن از مزایای این راه‌حل‌ها برای گیرنده (تمویل‌کننده‌ی)‌ پروپوزل گفته شده باشد.

بخشی از پروزل که به «مزیت‌های راه‌حل‌ها» برای تمویل‌کننده می‌پردازد، بسیار مهم است. چون مخاطب پروپوزل، اگر نداند که طرح پیشنهادی چی نفعی برایش دارد، احتمال دارد در همان نگاه اول آن را رد کند.

در اخیر، هزینه های انجام این راه‌حل ذکر می‌شوند.

اگر بخش‌های قبلی پروپوزل توانسته باشد مخاطب آن را به سمت پذیرش سوق دهد، احتمال بیشتری به عقد قرارداد وجود دارد، حتی و اگر هزینه‌های اندکی بیشتر از بودجه باشد.

گزارش کار/راپور (Report)

یک گزارش یا راپور سندی است که با اهدافِ خاص درباره‌ی یک موضوع خاص آماده می‌شود. می‌توان درباره موضوعات زیادی گزارش نوشت؛ مثلا: درباره یک پروژه تحقیقی، یک رویداد، درباره یک حادثه و غیره.

در محل کار، یک مدیر ممکن از کامندش بخواهد تا درباره یک کار گزارش آماده کند؛ به‌عنوان مثال: گزارش ماهانه فروش، یا گزارشی درباره‌ پیشرفت پروژه و یا آخرین کاری که تکمیل شده است.

راپور معمولاً به شکل خلاصه با فهرست کردن تمام محتویات آن آغاز می‌شود تا هرکسی بتواند با یک مرور کوتاه بفهمد که گزارش درباره چی است (این را خلاصه اجرایی می‌گویند).

محتوای اصلی گزارش همیشه به شکل بسیار مرتب تنظیم می‌شود، تا هرکسی بفهمد که کدام موضوع و کدام محتوا در کجای سند قرار دارد. این کار از طریق به‌کارگیری عناوین و زیرعناوین (و معمولاً همراه با شماره‌گذاری) ممکن می‌شود.

نوشتن خبرنامه در محل کار

برخلاف سایر نوشته‌های محل کار، گزارش‌ها ممکن کلمات تخنیکی زیاد و اصطلاحات علمیِ خاص و مرتبط با نوع فعالیت و محل کار داشته باشند. این نوع مکاتبه، علاوه بر متن، می‌تواند حاوی تصاویر، شکل‌ها و گراف‌ها (نمودار) باشد تا دیتا را به‌شکل کامل و جامع ثبت کند.

بعد از جمع‌بندی گزارش، اگر پیشنهادی از طرف نویسنده‌ی آن وجود دارد، می‌توانند در آن ضمیه شود.

نکته‌ی مهم دیگر در گزارش‌نویسی این است که هر گزارش در انتهای خود بخشی دارد که در آن لیست از منابع ثبت می‌شوند؛ تا خواننده بتواند بنا بر ضرورت، یا برای معلومات بیشتر به آن‌ها رجوع کند.


چگونه مهارت نوشتن در محل کار را ارتقا دهم؟

مهارت نوشتن در محل کار، چگونه؟

عناوین ذیل مهارت‌های فرعیِ را شامل می‌شود که یادیگری آن مثل قطعات یک پازل مهارت نوشتن در محل کار را در شما تکمیل می‌کند. برای مطالعه کامل نوشته می‌توانید روی «بیشتر بخوانید» ضربه بزنید. این دکمه در آخر هر بخش آورده شده است.

تحقیق در محل کار

به دلیل تفاوت‌های اساسی میان نوشته‌های محل کار با سایر نوشته‌ها اولین چیزی که برای فراگیری این مهارت پیشنهاد می‌شود، یادگیری تحقیق در محل کار است.

مطالعه بیشتر


(i) این مقاله به مرور ویرایش و تکمیل می‌شود.


دیزاین زنگار در بخش دیزاین آرت‌ورک‌های این مطلب با ما همکار بوده است. (روی عکس کلیک کنید).

منابع:

1. Workplace Writing: A Handbook for Common Workplace Genres
and Professional Writing ()

2. Knudge.me, Android app (i)

سایر نقشه‌راه‌ها:

نوشته مهارت نوشتن در محل کار اولین بار در بلاگ رحمت الله علامه. پدیدار شد.

]]>
https://allamehr.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1/feed/ 6
مهارت کار عمیق https://allamehr.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%db%8c%d9%82/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b9%25d9%2585%25db%258c%25d9%2582 https://allamehr.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%db%8c%d9%82/#respond Wed, 20 May 2020 13:08:03 +0000 https://allamehr.com/?p=116 سریع؛ یاد بگیرید، کار کنید.

نوشته مهارت کار عمیق اولین بار در بلاگ رحمت الله علامه. پدیدار شد.

]]>
مهارت کار عمیق، تصویر اصلی

💡 کارِ عمیق از آن دسته مهارت‌های کمیابی است که بعد از فراگیر شدن وسایل دیجیتل و امکاناتِ شبکه‌یی برجسته‌ شده. این روزها کمتر کسی توانایی کار عمیق را دارد و کسانی هم که واقعاً دارند، متفاوت‌تر ، موفق‌تر و شادتر از دیگران‌اند. در ادامه‌ی این مقاله، نقشه‌راهی یادگیری این مهارت را آورده‌ام.

کارل یونگ از متفکران برجسته‌ی قرن بیستم بود. یونگ یک بار هند رفت و چیزی در آنجا توجه‌اش را جلب کرد؛ اتاق‌های مدیتیشن که به خانه‌ها الحاق شده بود. یونگ، به فکرش رسید که چنین اتاقی بهترین جای برای تعمق و ژرف‌اندیشی است؛ و مکانی خاص برای داشتنِ تمرکز. او پس از بازگشت از هند، برای خود چنین اتاقی ساخت.

او درباره این اتاق می‌گوید: «در اتاق خلوت خود من تنها هستم. کلید‌ها همراهم هست. هیچ کسی اجازه حضور در آنجا را ندارد، مگر اینکه اجازه‌ی من را گرفته باشد».

تمرکز و کار عمیق نه تنها برای یونگ، بلکه یکی از ویژگی‌های مشترک اکثر انسان‌های تأثیرگذار در تاریخ بوده است. آنچه درباره‌ی یونگ گفته شد برگرفته از کتاب کار عمیق است. این کتاب را کَل نیوپورت در سال ۲۰۱۶ نوشته. منبع اصلی بخش زیادی این مقاله نیز از همین کتاب است.

نه‌تنها یونگ، بلکه بسیاری از برزگانی دیگر، که برای بشریت کارهای ارزشمندی از خود به‌جا گذاشته‌اند، انتروال‌های زمانی مشخصی را برای تعمق و فکر کردن اختصاص می‌دادند.

در این بازه‌های زمانی، به دور و فارغ از عواملِ حواس‌پرتی و با تمرکز فوق‌العاده، فعالیت‌های را که آنها انجام می‌دادند، از نظر نیوپورت، کار عمیق نام گرفته است.

مهارت کار عمیق برای اهداف کلان زندگی

💡 داشتن فضای عاری از هرگونه حواس‌پرتی و پرورش ویژگی کار عمیق، یکی از ضروریات اساسی برای خلق آثار چشم‌گیر و ماندگار و فعالیت‌های کارامد در این جهان است.

فهرست موضوعات

برای سهولت در دسترسی سریع به عناوین نوشته‌ها، فهرست موضوعات در نظر گرفته شده است. روی عنوان موردنظرتان کلیک کنید:

مقدمه/چیست؟

مطالعه مطالب ذیل کمک می‌کند تا برداشت‌تان نسبت به مفهوم کار عمیق افزایش یابد. می‌توانید مستقیم به بخش دوم بروید؛ ولی پیشنهاد ما اینست که این بخش را حداقل یک‌بار مرور کنید.

یادگیری/چگونه؟

«سریع یاد بگیرید، سریع کار کنید!» اما چگونه؟ آنچه در ادامه‌ی این بخش می‌خوانید جواب همین سوال است.


چرا کار عمیق؟

«کارهای که ماشین‌ها یاد می‌گیرند.» کتاب کار عمیق توضیح می‌دهد که در دنیای امروز دو نوع کار داریم: ۱. کارهای عمیق؛ و ۲. کارهای سطحی.

اکثر کارمندان کارهای را انجام می‌دهند که می‌شود به ماشین‌ها یاد داد؛ و یا به بسیار سادگی و در زمان اندک آن را به یک آدم معمولیِ دیگر آموزش داد. این یعنی کسانی که کارهای سطحی می‌کنند، بیم از دست دادنِ کارشان همیشه وجود دارد.

فقط کافی است کارمندی پیدا شود که همان کارِ فعلی را با معاش و امتیازاتِ کمتر نسبت به کارمند برحال انجام دهد. در چنین حالتی، چرا شرکت به فکر استخدامِ کارمند جدید نیفتد؟

مهارت کار عمیق عامل ایجاد فرصت

از طرف دیگر، وسایل دیجیتال و ابزارهای شبکه‌یی توجهِ آدم‌ها را به شکل غریبی شکار کرده است. این عوامل باعث شده‌اند که خیلی‌ها پشتکار و حوصله‌ی انجام کار عمیق را نداشته باشند؛ تهدید سطحی شدن.

اینکه خیلِ عظیمی از آدم‌ها به آدم‌های شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند، سطحی فکر می‌کنند و کارهای سطحی انجام می‌دهند، برای خودشان و همه یک تهدید است. ولی هر تهدیدی فرصتی هم به‌همراه دارد؛ فرصتِ کار عمیق. اینجاست که کار عمیق ارزش پیدا می‌کند.

مهارت کار عمیق برای ایجاد تمایز

همیشه عده‌ی (شاید خیلی کمِ) از آدم‌ها وجود دارد که توجه‌شان را از شکار ابزارهای شکارِ توجه در امان نگهداشته‌اند و آنرا هدفمندانه در مسیری بهتری استفاده می‌کنند.

کار عمیق ضرورت به توجهِ عمیق دارد و آن، اندک آدم‌های که این نقطه‌ی قوت را دارند، فرصت‌های شگفت‌انگیزی پیشروی شان قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید

کار عمیق به زندگی معنا می‌دهد

کار عمیق ممکن از این «انجام شدهای کارهای سطحی نباشد» ولی چیزی است که به زندگی معنا می‌دهد. به ما این توانایی را می‌بخشد تا فواصل دوتر را ببینیم و برای رسیدن به آن پلانگذاری کنیم، کار کنیم و برسیم.

کارهای سطحی لذت‌های لحظه‌یی دارد. این لذت‌ها در عرض چند ثانیه تولید و در همان مدت‌زمان ناپدید می‌شود؛ مثل لایک کردن یک عکس یا نوشتن یک کمنت (نظر) در اینستاگرام.

درحالی‌که ارزش‌ها و لذت‌های کار عمیق در زندگی ما ماندگار می‌شوند. کی داند، شاید بتوان با کار عمیق برای خود زندگی دیگران را نیز دچار تحول کرد؛ من که می‌گویم قطعاً می‌توان. چی کار بهتر از بهتر ساختنِ محیط.

مهارت کار عمیق برای معنا بخشیدن به زندگی

کسانی که در کارهای‌شان از نهایتِ قدرتِ ذهنی‌شان بهره می‌برند، شادترند، از زندگی راضی‌تر؛ و این خوشحالی و رضایت حتی از زمان تفریح شان نیز بیشتر است.

حضرت علی گفته: بزرگترین تفریح کار است. منظورشان یقیناً از لایک زدن در شبکه‌های اجتماعی نبوده است. شاید کار عمیق بوده.

بیشتر بخوانید

کار عمیق به عنوان سپر دفاعی

کار عمیق به عنوان یک «سپرِ دفاعی»، به شکل یک «فایروال» در مقابل افکار مزاحم و عوامل اضطراب آور عمل می‌کند. استرس را کاهش می‌دهد و از روان ما محافظت می‌کند.

💡 کار عمیق، ار طریق متمرکز ساختنِ فکر، توجه و عملِ ما روی ارزش‌های بلند زندگی، ما را خوشحال‌تر می‌کند.

مهارت کار عمیق برای سلامت روانی

درحالی‌که کارهای سطحی و یا بیکاری‌های بیش از حد زیاد باعث می‌شود بیشتر از پیش به مشکلات فکر کنیم و به تعقیبِ آن، ناراحتی‌های زیادی بیاید سراغ‌مان. خود را بی‌معنا بیابیم و اضطراب انداندکِ نفوذ کند به ذره‌ذره‌ی وجودِ ما.

بیشتر بخوانید

دیر ولی ارزشمند؛ نتایج کار عمیق

لایک شد! اینباکس ایمیل چک شد! کمنت داده شد! اخبار خوانده شد! همه‌ی اینها مثل تیک زدن یک چِک‌لیست می‌ماند. کار زود انجام می‌شود و اینطور به نظر می‌رسد که ما دست‌آوردی داشته‌ایم ولی در واقع، این یک فریبی بیش نیست.

پنج دقیقه فکر کنیم: از هزاران لایکی که در شبکه‌های اجتماعی انجام داده‌ایم، چی دست‌آوردی برای ما به ارمغان آورده؟

نتیجه کار عمیق دیر است ولی ارزشمند

کار عمیق چیزی از جنسِ این تیک‌شدن‌ها نیست. این فعالیت روی اهداف بلندمدت و براساس یک پلان از پیش‌آماده‌شده انجام می‌شود. در مسیر تطبیق این پلان، آدم در لحظه‌لحظه‌ی فعالیت لذت می‌برد. بعد از ختم پلان، و شاید هم سال‌ها بعد، از مرور آن خاطرات و از نگاه‌کردن به آن دست‌آورد افتخار می‌کند.

ارزش‌های کار عمیق به این چند عنوان محدود نمی‌شود، شما هم با لحظه‌یی فکر کردن می‌توانید فهرستی از آن آماده کنید.

بیشتر بخوانید

اقتصاد توجه

اگر پولش را نمی‌دهی، خودت محصول هستی.

اقتصاد توجه، خیلی کوتاه و به زبان ساده، یعنی کسبِ درآمد از طریق جلب و کنترلِ توجهِ دیگران.

اکثر محتوا و سرویس‌های رایگان به همین دلیل رایگان است: تلاش برای جلب توجهِ بیشتر. تبدیل کردن انسان‌ها به محصول. محصولی برای فروش به شرکت‌های دیگر؛ یا هم دولت‌ها.

ما، به‌عنوان یک استفاده کننده، در اقتصادِ توجه هزینه‌ی محتوا و خدمات رایگان را با زمان و توجهِ خود پرداخت می‌کنیم. اما نکته اینجاست که آنچه در مقابل این معامله بدست می‌آوریم بسیار اندک است.

با فراگیر شدن مبارزه بر سر کسب توجه بیشتر، مهارت کار عمیق اهمیت پیدا کرده است.

تبلیغ‌کنندگانْ زمانِ ما را خیلی ارزان‌تر از ارزش واقعی‌اش می‌خرند.

تیم وو، از نویسندگان ثابت نیویورت تایمز، در نتیجه‌ی مطالعات‌اش از تاریخِ رسانه به این نتیجه می‌رسد: بعید است ما شاهد تغییرات اساسی در مدلِ زیربنایی دریافتِ «چیزهای به‌ظاهر رایگان» در مقابل مشاهده‌ی پیام‌های تبلیغاتی باشیم. او ادامه می‌دهد:

💡 این ما هستیم که باید از توجه خود نگهبانی کنیم. زمان خود را ارزان نفروشیم. به صورت دقیق‌تر: محصول کم‌ارزش یا بی‌ارزش نشویم.

در نگاه بالا به پایین، از دید شرکت‌ها و دولت‌ها، خرید توجه به قیمتِ هرچه پایین‌تر یک مزیت است. اما از جانب ما، که آدم‌های (دقیق‌تر: محصولاتِ) این بازار هستیم. هرچقدر در قدرتِ چانه‌زنی درباره فروش توجه قوی‌تر باشیم، قطعاً به نفع ما خواهد بود. در روزگاری زمان ارزشمندترین چیز بود، طلا بود. حالا ولی، همین طلا در گِروِ توجه است.

بیشتر بخوانید

ملتی تسکینگ/چندکارگی

چندکارگی (multi tasking) چیست؟ در اوایل، هنگامی‌که می‌خواهیم موتر/ماشین برانیم، باید چهاردست‌وپا بچسپیم به رانندگی. حواس‌مان به جاده باشد، به پِدال، به فرمان، به بریک/تُرمُز.

اما با گذر زمان این کار چنان عادی می‌شود برای ما، که می‌توانیم همزمان با رانندگی به موسیقی هم گوش دهیم (دو کار همزمان).

بعد از مدتی، علاوه بر رانندگی و گوش دادن به موسیقی، ممکن تخمک ‌شکستن را نیز به آن‌ها اضافه کنیم (سه کار همزمان).

چگونه ممکن است همزمان چند کار را انجام دهیم، در حالی‌که تحقیقات خلاف این را نشان می‌دهند؟

ذهن ما به صورت فعال توانایی انجام چندین کار به صورت همزمان را ندارد. اگر هم رانندگی، گوش دادن به موسیقی و تخمک شکستن را همزمان انجام می‌دهیم، با توضیح دنیل کنمن از عملکردِ مغز، بخش زیادی از این فعالیت‌ها در قسمت اتومات مغز ما انجام می‌شوند. [توضیح دنیل کنمن؟]

ما چندین کار را – که همزمان فعالیت حالت فعالِ ذهن را می‌طلبد – یک‌جایی انجام داده نمی‌توانیم. مغز ما تک‌کاره است. اگر هم فکر می‌کینم که چندین کار را به صورت همزمان انجام می‌دهیم، داریم خود را فریب می‌دهیم. در واقع چیزی که در عمل انجام می‌شود، نه ملتی تسکینگ، بلکه جابه‌جایی بین فعالیت‌ها (task switching) است.

چندکارگی یکی از عوامل کاهش مهارت کار عمیق است.

پس multi tasking، با توضیح دقیق‌تر task switching، منابع بیشتری از مغز را می‌سوزاند، درحالی که روی افزایش بهره‌وری (نتیجه) تأثیر مثبتی ندارد.

💡 چندکارگی زمانی ممکن و البته موثر است که همه‌ی آن چند کار به صورتِ همزمان توانایی‌های شناختی مغز ما را درگیر نکند.

از آنجایی که کار عمیق از روی فعالیت‌های تعریف می‌شود که توانایی‌های شناختی ما (فعالیت مرتبط با تجزیه و تحلیل در مغز) را درگیر می‌کند؛ لذا، چندکارگی یکی دیگر از عواملی است که توانایی و فرصتِ کار عمیق را از ما می‌گیرد.

وقتی‌که ذهن ما فعالانه روی یک مسئله کار می‌کند، بهتر است از ملتی‌ تسکینگ دوری کنیم. در این جمله قید فعالانه بسیار مهم است.

بیشتر بخوانید

آدم‌های موفق عصر آی‌سی‌تی

کَل نیوپورت، در کتاب کار عمیق، از سه نوع آدم نام می‌برد که پیشرفت‌ها در زمینه‌ی آی‌سی‌تی، برخلاف سایر آدم‌ها، به سرعت رشد و بالندگی آنها کمک کرده است.

 • آن‌هایی که ماشین‌های هوشمند همکارشان شده؛
 • آن‌های که چند مهارت را خیلی عمیق یاد گرفته؛ و
 • سرمایه‌گذران.

او می‌گوید که سه نوع آدمِ فوق از پیشرفت‌های ICT سود برده‌اند. در باره سرمایه‌گذارن می‌گوید: آن‌های که روی استارت‌اپ‌های تکنالوژیکی سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ از آن‌های که می‌گویند که از ماشین‌های هوشمند به شکلِ هدفمند بهره می‌برند (با آن‌ها دوست می‌شوند)؛ و درباره کسانی گپ می‌زند که یک تعداد مهارت‌ها را خیلی عمیق یاد گرفته‌اند.

در عصر آی‌سی‌تی اگر می‌خواهید موفق شوید، خود را با اسلحه‌‌ی مهارت کار عمیق مجهز کنید.

از آنجایی که مخاطبِ کتاب کار عمیق آدم‌های معمولیِ مثل ما و شما اند، نیوپورت راهِ سرمایه‌گذار شدن را توضیح نمی‌دهد. او می‌گوید، اگر به توصیه‌ها و راه‌حل‌هایش گوش دهیم، می‌توانیم خود را آماده کنیم تا در یکی از دو گروه آدم‌های فوق قرار بگیریم؛ گروه که روی موج پیشرفت‌های تکنالوژی سواراند؛ و آن‌هایی که ستاره یک (یا چند) مهارت‌اند.

بیشتر بخوانید


چگونه مهارت کار عمیق را یاد بگیریم؟

در نظر گرفتن راه‌کارهای ذیل می‌تواند به افزایش مهارت کار عمیق کمک کند.

هدف؛ چیزی که پیش از شروع کار عمیق ضرورت است

«از فردا کار عمیق می‌کنم!» کار عمیق اینطور آغاز نمی‌شود. اول باید از خود بپرسیم: کار عمیق روی چی پروژه و هدفی؟! قبل از شروع کار عمیق، باید کاری باشد و آن کار در راستای هدفی قرار داشته باشد. وگرنه، کار عمیق معنای ندارد.

پیش از شروع کار عمیق برایتان هدف تعیین کنید.

هدف، آدم را در زندگی، جهت می‌دهد؛ چراغی می‌شود برای نقشه‌ی راهی (road map) در جهتِ ساختنِ آن زندگیِ که می‌خواهیم.

⚠ اگر هدفی نباشد، معلوم نیست کدام کار سطحی است و کدام کار عمیق. هدف متری می‌شود برای تشخیص و تفکیکِ کارهای سطحی از کارهای عمیق.

کارهای که ما را قدمی به سمتِ هدف‌های کوچکِ روزانه،‌ هفته‌وار، ماهوار… و در نهایت هدف نهایی زندگی نزدیک نمی‌کند، کارهای سطحی گفته می‌شوند.

💡 اولین قدم برای یادگیری و تقویت مهارت کار عمیق را با تعریف یک هدف آغاز کنیم.

خیلی ساده: مثلاً یادگیری یک زبان جدید. درکِ این مطلب که اینترنت چگونه کار می‌کند؟ یا این سوال که گوگل چرا اکثر خدماتش را رایگان عرضه می‌کند؟ و یا سوالی در حوزه کار و مسلک تان. پیدا کردنِ جواب این سوال‌ها می‌تواند یک هدف باشد.

تقویت مهارت کار عمیق را با تعریف هدف‌های ساده و کوچک شروع کنید. اما به آنها اکتفا نکنید. کم کم به این سوال فکر کنید: آیا این اهداف کوچک، اگر یک جا شود، اجزای یک سیستمی می‌شود که شما را برای رسیدن به یک هدف کلان‌ترِ زندگی یاری رساند؟

نکته‌ی که همیشه باید به یاد داشته باشیم این است: هر فعالیتی که ما را حتی قدمی به اهداف کلان زندگی نزیک نمی‌کند، در مرور حذف کنیم. به این ترتیب، تقویت مهارت کار عمیق آسان‌تر می‌شود.

بیشتر بخوانید

تمرکز؛ مهارت ضروری

دومین قدم برای ایجاد و تقویت مهارت کار عمیق تمرین و قوت دادن به به این مهارت است.

تمرکز مثل ماهیچه است. باید تمرین کرد، ورزش داد و سخت روی آن کار کرد، تا اثرِ خودش را نشان دهد.

تمرکز ممکن در اول سخت باشد، ولی در مرور زمان آسان ولذت‌بخش می‌شود.

تقویت تمرکز یکی از اولین قدم‌ها در ایجاد و تقویت مهارت کار عمیق است.

برای تقویت تمرکز، کافی است وقتی که حواس‌ما پرت می‌شود، دوباره برگردیم سر کارِ اصلی و این عمل را پیوسته تمرین کنیم. تکرار و مقاومت ذهنِ را تمرین داده و عادت می‌دهد.

در کار عمیق، تمرکز از نوعِ طولانی آن بیشتر ضرورت است – داشتنِ مقاومت در برابر وسوسه‌های فکری و مزاحمت‌های بیرونی.

بیشتر بخوانید

روتین؛ حفظ تمرکز را ساده می‌کند

برای تقویت تمرکز، کارهای را که ضرورت به کار عمیق دارند روتین‌وار انجام دهیم؛ مثلاً: با خود تعهد کنیم که «دو ساعت اول صبح» را کار عمیق کنیم. یا مثلاً سه‌سه ساعت در روزهای جفت هفته. یا چند ساعت در روزهای اخیر هفته.

💡 ساعت‌ها و روزهای را که برای کارهای عمیق در نظر می‌گیریم، همیشه باید کار عمیق کنیم. حتی الامکان تحت هیچ شرایطی در آن انتروال‌های زمانی کار دیگر نکنیم. این کار ذهن ما را به کار عمیق عادت می‌دهد.

روتین باعث می‌شود که انجام کار عمیق ساده‌تر و راحت‌تر شود، و نیز، قدرت تمرکزِ ما به ‌راحتی و خیلی سریع تقویت شود.

روتین شبیه یک قانون مرتبه دو در مذاکره است.

روتین به حفظ تمرکز کمک می‌کند، آنرا ساده می‌کند و به شرطی‌سازی ذهن‌ما قوت می‌دهد.

برای ساده‌شدنِ انجام کار عمیق، و در کل، برای ساده‌شدن تطبیق برنامه‌های زندگی، ایجاد یک روتین و عمل براساس آن یک امر ضروری است. روتین نه خیلی زیاد ولی با قوانین مرتبه دو در مذاکره نزدیک است. (+)

بیشتر بخوانید

چانک‌های زمانی؛ متعهد شدن به تمرکز در انتروال‌های زمانی خاص

چانک (بسته)‌های زمانی تعریف کنید. مثلاً بسته‌های ۴۵دقیقه‌یی. در این بسته‌ی زمانی، کاملاً متمرکز شوید روی کار؛ عمیقاً کار کنید.

تمام عوامل حواس‌پرت کن را بیندازید دور و اگر در میانه‌ی کار عامل حواس‌پرت‌کنی آمدت سراغ‌تان در مقابل آن مقاومت کنید. با خود تعهد کنید که در این – مثلاً – ۴۵ دقیقه عمیقاً کار کنید و دیگر هیچ!

زمان‌تان را تقسیم کنید و در زمان‌های از پیش تعیین‌شده کار عمیق انجام دهید.

تعریف و تعیین چانک‌های زمانی به مغز کمک می‌کند تا راحت‌تر شرطی شود. شرطی‌سازی یکی از ویژگی‌های اساسیِ است که زندگی ما را ساده می‌کند.

شرطی‌سازی در مسیر اتومات‌سازی فعالیت‌های به‌واسطه‌ی مغز ما است. از آن به‌نفعِ تان استفاده کنید. چرا این را گفتم؟ چون دانشمندان پشت شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده‌کننده‌گان را شرطی‌سازی می‌کنند. [شرطی‌سازی؟]

بیشتر بخوانید

متر و معیار؛ کار عمیق تا ختم این فعالیت

چانک‌های زمانی را یادتان هست؟ مشابه به آن، می‌توان از معیار ها و مترهای دیگری نیز استفاده کرد؛ مثلاً:

تا ۱۰ صفحه کتاب نخوانم، به هیچ عامل حواس‌پرت‌کن تَن نمی‌دهم. تا نوشتن گزارش کاری را تمام نکنم، عمیقاً کارمی‌کنم.

میتوانید برای پروژه کاری روزانه‌تان تایم‌لاین تعریف کنید و در آن تایم‌لاین چندین مایلستون در نظر بگیرید. از یک مایلستون تا مایلستون دیگر را به کار عمیق اختصاص دهید. (i) (i)

تا ختم [این کار] کار عمیق.

می‌شود deadline را به‌عنوان معیارِ‌ کار عمیق در نظر گرفت؛ تا تمام شدنِ فلان کار، به هیچ کارِ دیگر مصروف نمی‌شوم. اگر خودتان اندکی وقت بگذارید، احتمالاً با متر و معیارهای زیادی می‌توانید این فهرست را کامل‌تر کنید؛ متر و معیارهای اختصاصی‌تر برای خودتان.

میل چِک‌کردن را مدام و پیوسته سرکوب کنید

میل چِک کردنِ فیس‌بوک، اینستاگرام و توییتر دشمن اصلی تمرکز و کار عمیق است. آنرا سرکوب کنید.

البته بد نیست به یاد داشته باشیم که تغییر تنظیمات پیش‌فرض و بالفعل (برحالِ) مغز، برای همه توصیه نمی‌شود. شاید خیلی‌ها باشند که بگویند ما همینطور راحت استیم؛ همین خوب است که ویدیوها و عکس‌های اینستاگرام را چِک کنم، نیوزفید فیس‌بوک را بالا و پایین کنم، هر پنج دقیقه‌یی گشتی در یوتیوب بزنم.

از اینترنت قطع شوید.

هنگامی که کار عمیق می‌کنید به هیچ وجه به چک کرنِ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نپردازید. اگر ناگهان خود را در حال گشت‌وگذار در تلگرام یا فیس‌بوک یافیتد، بی‌درنگ برگردید سر کار. فرصت ندهید زمان‌تان و توجه‌تان بی‌هیچ قیمتی در اختیار تاجران توجه قرار بگیرد.

برنامه‌ زمانی کار عمیق‌تان را با تمام توان تطبیق کنید.

💡 وقتی با میل چک کردنِ بی‌هدف مبارزه می‌کنید، به مرور این میل از بین می‌رود.

همه‌چیز به اولویت‌ها بر می‌گردد. اگر اولویت‌های در زندگی دارید که ضرورت به تمرکز و کار عمیق دارد، گشت‌وگذار در شبکه‌های اجتماعی را به حداقل برسانید.

هر وقت خود را در حال اسکرول کردن بی‌هدف یافتید، از آنجا برآیید و کاری را انجام دهید که براساسِ اهداف کلانِ زندگی‌تان درنظر گرفته‌اید.

بیشتر بخوانید

خستگی را در آغوش بگیرید، با آن دوست شوید

حتی چیزهای بسیار ساده، مثل تمرین و تقویت مهارت حفظ کردن در عینِ داشتنِ خاصیت سرگرمی، روی مغز فشار آورده و ماهیچه‌های آن را قدرتمند می‌کند.

در تقویت مهارت تمرکز هم گفتیم: ممکن خسته شویم. کار عمیق در اوایل خسته‌کن است، فشار ذهنی دارد. ولی، اگر چنین نبود که این مهارت فرصت و تفاوت ایجاد نمی‌کرد.

حفظ شماره موبایل، شعر، مونولوگ و غیره می‌توانند زیربناهای ذهنی برای کار عمیق را تقویت کند. به مغز ورزش دهد.

برای تقویت مهارت کار عمیق با خستگی دوست شوید.

خستگی مغز، ناشی از فشار کار عمیق، تعمق و تمرکز می‌تواند آنرا را بیشتر از پیش آماده‌ی انجام کار عمیق کند.

از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنید؛ به کدام دلایل؟

فهرستی از دلایلی آماده کنید که «رفتن‌تان به شبکه‌های اجتماعی را توجیه می‌کنند». دقت داشته باشید این دلایل در راستای هدف بزرگتری در زندگی‌تان باشد. ممکن بزرگترین هدف کسی «تربیت فرزند نیک باشد» آیا رفتن به فیس‌بوک برای رسیدن به این هدف کمک می‌کند؟

💡 بسیاری‌ها بی‌اینکه درک کنند چرا، روزشان را در فیس‌بوک شب می‌کنند.

می‌بینید که در اکثر موبایل‌ها امکان حذف اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعیِ شبیه فیس‌بوک وجود ندارد. موبایل را که می‌خریم، این اپلیکیشن‌ها را هم صاحب می‌شویم، چی بخواهیم چی نخواهیم.

از موبایل دوری کنید.

ما در داشتنِ و نداشتنِ این اپلیکیشن‌ها، اکثراً اختیاری نداریم؛ ولی در استفاده از آن‌ها چرا. می‌توانیم فهرستی از دلایلی داشته باشیم که رفتنِ ما را به شبکه‌های اجتماعی توجیه می‌کند.

💡 هر وقت خواستیم برویم شبکه‌های اجتماعی، ببینیم براساسِ کدام یکی از دلایلی است که قبلاً فهرست کردیم.

نه‌تنها در شبکه‌های اجتماعی، بلکه بهتر است از کُل اینترنت هدفمند استفاده کنیم. گشت‌وگذار بی‌دلیل و بی‌هدف در اینترنت با کار عمیق سازگار نیست.

بیشتر بخوانید

کارهای سطحی را تقلیل دهید

یکی از عوامل مهم در تقویت مهارت کار عمیق «آگاهی» است. اینکه نسبت به کار ی که می‌کنید آگاه باشید. آگاهی از دو چیز: ۱. تفکیک کار های از عمیق و کارهای سطحی؛ و ۲. زمان‌های انجام کارهای عمیق.

هنگامی که کارهای سطحی را از کارهای عمیق جدا می‌کنید، نسبت به وضعیت‌تان آگاه استید؛ درک می‌کنید که در این لحظه دارید کار عمیق یا سطحی. درباره زمان هم همینطور.

مثلاً روتین دارید: ساعت ۸ تا ۱۰ صبح کار عمیق. ساعت ۱۰ونیم استراحت/تفریح کوتاه. چک کردن ایمیل‌ها هم چاشت. یا اینکه براساس چانک‌های زمانی؛ مثلاً: ۴۵ دقیقه کار عمیق، ۵ دققیه استراحت ذهنی.

وسط کار، مثلاً در دقیقه ۱۵، متوجه می‌شوید که رفتید وارد فیس‌بوک. درحالی‌که باید کار عمیق انجام می‌دادید. به محضِ مطلع‌شدن برمی گردید روی کار اصلی و به کار سطحی نه می‌گویید.

در زندگی‌تان کارهای سطحی را کاهش دهید.

نه گفتن به کارهای سطحی دشوار است. کار عمیق در اوایل آدم را خسته می‌کند و بهترین راه مقابله با این خستگی آگاهی و پذیرش آن خستگی است.

بیشتر بخوانید

مطلع کردن دیگران؛ کاری حواس‌پرتی‌های ناخواسته را کاهش می‌دهد

از حواس‌پرتی‌های دیجیتل زیاد گفتیم و شما هم قطعاً می‌دانید که حواس‌پرتی فقط از نوعِ دیجیتل نیست. بخشی از حواس‌پرتی از طرف آدم‌ها نصیب‌ما می‌شود: هم‌صنفی، همکار، دوست، اعضای فامیل و …

از اینرو، اگر روتینی برای کار عمیق ساخته‌اید یا انتروال‌های زمانی معینی را کار عمیق می‌کنید، به دیگران نیز بگویید که در آن‌ زمان‌ها مزاحم‌تان نشوند. چگونه؟

اگر همین حالا پنج دقیقه فکر کنید، راه‌های حرفه‌یی زیادی «نه گفتن» به ذهن‌تان خواهد رسید. زیاد هم وسواس به خرج ندهید. فقط برایشان بگویید.

به دیگران بگویید که در حین انجام دادن این کارها برایتان مزاحمت ایجاد نکند.

اینکه به دیگران می‌گویید مزاحم‌تان نشوند، ممکن در اول ناراحتی و دلیگری آن‌ها را به همراه داشته باشد. اما در مرور متوجه می‌شوید که کارِ درست همین بوده. دیگران هم یاد خواهند گرفت که به ارزش‌ها، حقوق و کارتان اهمیت قایل شوند. این کار به دیگران هم سود خواهد رساند.

اندازه‌گیری ارزیابی و یادگیری

اندازه‌گیری، ارزیابی و یادگیری از فکتورهای مهم در زندگی افراد موفق است. بدون اندازه‌گیری و ارزیابی، یادگیری ممکن نیست؛ و آن کس که در زندگی‌اش یادگیری ندارد، پیشرفت ندارد.

روند انجام کار عمیق را ثبت کنید؛ دستاوردها و اشتباهات – بلی اشتباهات.. این چیزی بسیار مهم است. آنچه که در کار و زندگی یاد می‌گیریم و عمیقاً یاد می‌گیریم، یاد گیری از اشتباهات است.

عملکردتان از کار عمیق را ارزیابی کنید.

اگر به تازگی یادگیری و تقویت مهارت کار عمیق را شروع کرده‌اید، اندازه‌گیری، ارزیابی و یادگیری، این سه مؤلفه، از اقداماتِ بسیار مهمی است که باید انجام دهید. نه تنها در یادگیری کار عمیق، بلکه هرکاری کلانِ تازه‌شروعی اندازه‌گیری، ارزیابی و یادگیری را می‌طلبد.


(i) این مقاله به مرور ویرایش و تکمیل می‌شود.


دیزاین زنگار در بخش دیزاین آرت‌ورک‌های این مطلب با ما همکار بوده است. (روی عکس کلیک کنید).

منابع: کتاب Deep Work ()

سایر نقشه‌راه‌ها: مهارت نوشتن در محل کار

نوشته مهارت کار عمیق اولین بار در بلاگ رحمت الله علامه. پدیدار شد.

]]>
https://allamehr.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%85%db%8c%d9%82/feed/ 0
مهارت تغییر عادت https://allamehr.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25ba%25db%258c%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25aa https://allamehr.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa/#respond Mon, 20 Apr 2020 16:38:52 +0000 https://allamehr.com/?p=225 هر عادتی تغییر می‌کند، اگر روشمند کار شود.

نوشته مهارت تغییر عادت اولین بار در بلاگ رحمت الله علامه. پدیدار شد.

]]>
مهارت تغییر عادت

💡 عادت، به گفته‌ی ویلیام جیمز، همه‌چیز است. و به گفته‌ی ارسطو «یکی از سه عامل که هر آدم را تعریف می‌کند».اما سوال اینجاست که آیا می‌توان عادتی را تغییر داد؟ یا عادتی را از نو ایجاد کرد؟ آنچه که در ادامه می‌خوانید نقشه‌راهی درباره یادگیری مهارت تغییر عادت است. نقشه‌راهی که همیشه در حال بهبود و تکمیل شدن است.

من استفاده از موبایل و فیس‌بوک را تقریباً همزمان شروع کردم: زمستان ۸۹. در این مدت کمابیش درک می‌کردم که به شکلِ قابل‌ملاحظه‌یی معتاد دیجیتال، به ویژه اینترنت، شده‌ام. هرچه بیشتر گذشت، از این بابت زیادتر مطمئن شدم.

من بارها اکانت/اکونت فیس‌بوک خود را غیرفعال (deactivate) و حذف کردم. ولی بازهم بر می‌گشتم و مثل معتادِ در پی مواد مخدر به دنبال محتوا می‌گشتم. محتوای که شاید هیچ‌وقت به دردم نمی‌خورد. با توضیح بهتر: من دنبال محتوا می‌گشتم، ولی هیچ وقت از خود نپرسیدم «چی محتوایی؟»

حالا بعد از ده سال، استفاده بی‌هدف از این سرویس را رها کرده‌ام. آنچه که در ادامه می‌خوانید روش‌ها، تاکتیک‌ها و تخنیک‌های است که در این مسیر به من یاری رسانده‌اند. تغییر یک عادت بد، ایجاد عادات خوب.

← بیشتر بخوانید

فهرست مطالب

چیست؟

چگونه؟

عادات همه‌چیز است؟

ارسطور می‌گوید: «در تبدیل شدنِ ما به یک آدمِ خوب سه عاملِ مهم نقش دارند: ۱. صفات ذاتی؛ ۲. عادات و ۳. تعلیم و تربیه (آموزش پرورش).»

و همچنان، ویلیام جیمز در باره اهمیت عادت می‌گوید:
«تمامِ زندگی‌ما، تا آنجایی که شکلِ معینی دارد، جز مجموعه‌ی از عادت‌ها نیست؛ عادت‌های فکری، احساسی، عملی … که ما را بی‌مقاومت به سمتِ سرنوشتِ‌ما می‌کشانند.

عادت‌های رفتاری جز از ما می‌شوند.

اگر به جمله ویلیام جیمز تعمق کنید، متوجه این نکته‌ی ظریف می‌شوید که ما «برده‌ی عادت‌های خود هستیم». اراده نقشی چندان در آن ندارد، انتخاب‌های ما زیادتر نه براساس عقل و منطق، بلکه براساس عادات‌اند.

وقتی‌که از دنیای ارسطو و ویلیام جیمز به سرزمین شرکت‌های چون نایکی برویم، خود را یک مسافر غریبه می‌یابیم. طوری که حس می‌کنیم این همان دنیای قشنگِ نو است: جایی که همه‌چیز ممکن است. کافی است اراده کنیم. شعار نایکی ترینینگ کلپ همین است: فقط انجامش بده (Just do it!).

← اراده یا عادت | بیشتر بخوانید

عادات چگونه ساخته می‌شوند؟

می‌گوییم. با مقده‌ی از وندی وود. وندی وود نویسنده کتاب عادات بد، عادات خوب نه کاملاً موافق نظریه ویلیام جیمز و ارسطو است و نه همچون تبلیغات شرکت نایکی، تسلیمِ بی‌قید و شرط قدرت اراه.

او می‌گوید: عادات کنترل زیادی روی رفتار و عملکرد روزانه‌ی ما دارد. بسیاری از کارهای را که فکر می‌کنیم داریم ارادی انجام می‌دهیم،‌ از روی عادت است. به دوچرخه سواری فکر کنید؛ آیا کاری ارادی است و برمنبای عملکرد قسمت فعال ذهن؟؛ یا اتومات و براساسِ عادت؟

💡 وندی وود معتقد است که سه عامل مهم در ساختن عادات نقشِ‌ اساسی دارند: ۱. محیط؛ ۲. تکرار و مداومت؛ و ۳. دسته‌بندی.

برای درکِ بهتر این روش، ضرورت است عملکر مغز را براساس مدلِ دَنیَل کَنِمن بفهمیم. این مدل تا آن حد مفید و کارامد است که به یک نقطه‌عطفِ قابلِ توجه در شناخت ما از نحوه‌ی عملکر مغز تبدیل شده است. دنیل کنمن بخاطر همین دستاوردش جایزه نوبل را گرفته است.
این مــــدل چی می‌گوید؟

مدل دنیل کنمن از عملکرد مغز

دنیل کنمن به براساس تحقیقات ارزشمندش در زمینه مدل‌سازی عملکر ذهن شهرت جهانی دارد. کنمن به پاس این خدمات جایزه اقتصاد نوبل را از آنِ خود کرده.

مدل‌سازی رفتار ذهن انسان توسط کنیل دنمن و دوستش در کتاب تفکر، سریع و کند ترتیب و تنظیم شده است. این مدل توضیح می‌دهد که مغزِ ما طوری فعالیت می‌کند که گویا از دو سیستم ساخته شده است؛ سیستم ۱؛ و سیستم ۲.

سیستم ۱ خیلی سریع عمیل می‌کند و انرنژی کمتری از ما مصرف می‌کند. معمولاً اتومات است و از روی عادت. اما سیستم ۲ جایی است که تفکر و تحلیل ضرورت است. مثل انتخاب یک رشته‌ی دانشگاهی. مثلاً پاسخ به سوالِ «کار شخصی راه‌اندازی کنم یا برای شرکت یا اداره‌یی کار کنم؟ کدام یکی به‌نفعِ من می‌باشد؟»

در سیستم یک مغز همه‌چیز خودکار است. من حین پیاده‌روی با تلیفون گپ می‌زنم، بخش از مغزِ من کار پیاده‌روی را به شکل خودکار کنترل می‌کند. حین رانندگی به عجایب خلقت جهان می‌اندیشم، بخش از مغزم که کنترل رانندگی را به عهده دارد، خودکار عمل می‌کند. این مربوط سیستم یک مغز است.

درک سیستم یک و سیستم دو ضرورت یادگیری مهارت تغییر عادت

در سیستم یک مغز اکثر فعالیت‌ها به صورت غیرارادی انجام می‌شود. دخالتِ فعالِ قابل‌توجه ضرورت نیست.

عادات مربوط سیستم یک مغز می‌شود. این سیستم در مرور زمان ایجاد می‌شود، تغییر می‌کند و تکامل می‌یابد. سه عامل در ساختن سیستم یک مغز مو‌‌ٔثر است. [درک سیستم یک و سیستم دو به یادگیری مهارت کار عمیق نیز کمک می‌کند]

← بیشتر بخوانید

۱. محیط

کلید/سویچ موتر، دروازه موتر، چوکی، استارت زدن، اشتیرینگ/فرمان، گاز/اکسیلتر، بیریک، گیر/دنده برای راننده، حیثیت محیط را دارد.

اَپ فیس‌بوک، اینستاگرام، توییتر، کتاب‌خوان، پی‌دی‌اف ریدر، گوگل کروم، یوتیوب، اَپ‌های آموزش زبان، گیم‌ها… برای یک استفاده‌کننده موبایل حیثیت محیط را دارد.

تمام آدم ها، اتاق خواب (با تخت خواب، میز و…)، جای غذاخوری، یخچال، میز مطالعه،موبایل، تلویزیون و … در یک خانه منحیث یک محیط حساب می‌شود.

💡 برای هر «فضا» می‌توان اجزایِ را نام برد که محیط را می‌سازند. فضا و محیط برای هر شخص – نظر به سبک زندگی و وضعیت‌های مختلفِ دیگر – ممکن متفاوت باشد.

این که عادات ما چیست، حالا چی کار می‌کنیم و درآینده چی کاره خواهیم شد کمابیش از طریق محیط‌های ما قابل تشخیص است.

درک محیط در تغییر عادت

لحظه‌یی با خود فکر کنید: محیط درسی(مطالعه)تان، محیط کارتان، محیط زندگی‌تان (خانه)، محیط دیجتیال‌تان (موبایل، لپتاپ)… دارای کدام اجزااند. کدام‌شان بیشترین وقت‌تان را می‌گیرند؟

بیشتر بخوانید

۲. دسته‌بندی

هنگامی که از دفتر کار به سمت خانه می‌آییم ضرورت نیست به تمام افعال جداگانه، مثل برآمدن از شعبه، رفتن به ایستگاه، سوار شدن موتر/ماشین، پایین شدن، ارزیابی خطرات مسیر، دیدن آدرس‌ها … توجه کنیم.

تمام این فعالیت‌ها در یک واحد جداگانه در مغز ذخیره می‌شوند (یک دسته را می‌سازند).

مهارت تغییر عادت، دسته‌بندی

هنگامی که تصمیم می‌گیریم به خانه برویم، این گروه/دسته با اولین اقدام فعال شده و بدون فکر کردن لحظه‌یی ما را به سمت خانه هدایت می‌کنند.

فعالیت‌های که به‌صورت مکرر انجام می‌شوند، دسته‌بندی شده و در واحد‌های منفرد در مغز ذخیره می‌شوند. در هنگام ضرورت فقط کافی است به فعال شدن اولین قدم فکر کنیم. فعالیت‌های بعدی دستهْ اتوماتیک، غیرارداری و از روی عادت است.

| دسته‌بندی در شکل‌گیری عادت |

۳. تکرار و مداومت

اگر خانه‌تان را در جای مزدحم شهر انتقال داده باشید، احتمالاً می‌دانید که در دفعات اولِ رفت‌وآمد بین خانه و جاهای دیگر، باید چشم و هوش‌تان باشد تا مبادا آدرس را گُم نکنید.

اما با تکرارِ رفت‌آمد به خانه‌تان، بعد از مدتی دیگر ضرورت نیست تمام توجه‌تان به آدرس باشد.

با تکرار و مداومت روزی خواهد رسید که بدوندخالتِ زیادِ قسمتِ ارادیِ مغز، سیستم دویِ مغزتان شما را به خانه می‌رساند. این ویژگی در مورد تایپ با کیبود هم صدق می‌کند؛ یعنی:

اوایل کار که با کیبورد تایپ می‌کنید، نمی‌توانید همزمان با تایپ کردن فکر کنید. مجبور استید تک تکِ حروف را روی کیبود پیدا کنید و ضربه بزنید تا کلمه‌ی تایپ شود.

مهارت تغییر عادت، تکرار و مداومت

ساعت‌ها زمان می‌برد تا چند صفحه را تایپ کنید. تایپ کردن به تمام توجه‌تان ضرورت دارد. زیرا، این کار برای ذهن‌تان یک پدیده‌ی نو است و باید، با تکرار و مداومت از سیستم یک مغز به سیستم دو انتقال کند.

بعد از چند ماه تایپ کردن، دیگر ضرورت ضرورت نیست تا با چشمان‌تان حروف را روی کیبورد پیدا کنید. کافی است به کلمات فکر کنید، انگشتان‌تان خود به خود کیبورد را می‌زند و عملیه تایپ مطابق به خواسته‌تان انجام می‌شود.

این توانایی با تکرار و مداومت قابل دست‌یابی است. ذهن برعلاوه‌ی که با تکرار اکثر کارها را اتومات می‌سازد، پروسه دسته‌بندی را نیز انجام می‌دهد.

برای اینکه بتوانیم زندگی کنیم، ذهن‌ما اکثرِ فعالیت‌ها را «اتومات می‌کند» – یعنی حجم زیادی از فعالیت‌ها را با فکرکردنِ غیر ارادی و به شکلِ خودکار انجام می‌دهد.

کسی‌ که از دانشگاه مرخص می‌شود، فقط کافی تصمیم بگیرد که خانه برود. برای رسیدن به خانه تمام هوش و حواس به‌صورت لحظه‌یی و تمامِ وقت لازم نیست.

فعالیت‌های اتومات‌شده در ذهن به شکل جدااز‌هم اما پیوسته ذخیره می‌شوند و به این شکل، دسته‌های مختلف را می‌سازد. دسته‌بندی چیست؟

| اثر تکرار و مدوامت در شکل‌گیری عادت |

چگونه مهارت تغییر عادت را در خود تقویت کنم؟

چگونه مهارت تغییر عادت را در خود تقویت کنم؟

آنچه که برای تغییر عادت بالفعل و ایجاد عادات نو ضرورت است، ذیلاً آورده شده است.

۱. محیط مورد نظر را تنظیم کنید

اولین قدم برای تغییر عادت تنظیم دوباره محیط است.

در موبایل‌تان، اگر می‌خواهید از فیس‌بوک، اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی کمتر استفاده کنید، دسترسی به آن‌ها را سخت‌تر کنید. به‌جایی آن‌ها، اپلیکیشن‌های را در صفحه اصلی موبایل قرار دهید که برای کار یا زندگی‌تان مفید است؛ مثل: اپلیکیشن‌های کتابخوان، ورزش، پی‌دی‌اف ریدر و اَپ‌های مشابه.

اگر می‌خواهید سیگرت/سیگار را ترک کنید، آن را با خود، در خانه، در میز کار … نداشته باشید. دسترسی به آن را سخت‌تر کنید.

مهارت تغییر عادت، تنظیم محیط

اگر نمی‌توانید پول پس‌انداز کنید، یک حساب معیادی باز کنید، پول را پیش یک صراف بگذارید؛ جایی‌که دسترسی به آن دشوار است. وقتی از خانه بیرون می‌روید حداقل پول ممکن را با خود ببرید. دسترسی به پول را سخت‌تر کنید.

این مثال‌ها و صدها مثالِ دیگر، همه‌شان یک چیز را نشان می‌دهند: دستکاری محیط برای تغییر عادت. با آن‌هم، تنظیم محیط تازه اولین قدم است. قدم دوم «تکرار و مداومت» می‌باشد.

۲. دسته‌بندی بسازید

کسانی که «مطالعه عمیق» یا «کار عمیق» انجام می‌دهند؛ قبل از هر کاری دیگر خود را شرطی می‌سازد؛ بدین معنی:

اتاق مطالعه مشخص دارند، یا اگر اتاق جداگانه ممکن نیست، در اتاق خودش جایی را مختص مطالعه در نظر می‌گیرند. کافی است به اتاق مطالعه بروند، تمام فعالیت‌ها به‌صورت سلسله‌یی در یک دسته انجام می‌شوند: گرفتن کتاب، گرفتن قلم و کاغذ یادداشت برداری، شاید یک گلاس/لیوان چای و مطالعه. خوبی دیگر این کار این است که ذهن در این حالت آمادگی برداشت بیشتر و عملکرد عمیق‌تر نسبت به مطالعه‌های سطحی دارد.

دومین قدم برای تغییر عادت: دسته‌بندی

پروسه‌ی دسته‌بندی در لحظه‌لحظه‌ زندگی ما وجود دارد. به مثال چند صفحه قبل توجه کنید. کسی که از دانشگاه به سمت خانه حرکت می‌کند؛ کافی است قصد رفتن به خانه کند، تمام فعالیت‌های که او را به خانه می‌رسانند به‌صورت سلسله‌یی انجام می‌شوند و به این ترتیب، سیستم یک مغز را کمتر دخیل می‌کنند.

«انجام هر کاری از مجموعه فعالیت‌ها تشکیل می‌شود. این مجموعه فعالیت‌ها دسته‌ را می‌سازد.» ذهن برای کاهش انرژیِ فکر کردن، در تمام عمر پروسه‌ی دسته‌بندی را انجام می‌دهد.

حتی بسیاری از کارهای به‌ظاهر کوچک و کوتاه در درون ذهن دسته‌بندی شده است؛ مثلا: آب خوردن – باید از جایت بخیزی، گیلاس را برداری، پر از آب کنی، آن را بنوشی و در نهایت گلاس را در جایش گذاشته و برگردی سر جای اول. مجموعه‌ی این فعالیت‌های کوچک در مغز یک دسته را به خود اختصاص می‌دهد.

دسته‌بندی فعالیت‌ها چیزی شبیه ساختن روتین است. مثلاً می‌خواهیم یک روتین صبحگاهی تازه‌ بسازیم.
۱. مسواک/برس زدن دندان، ۲. وضو،۳. نماز، ۴. خواندن یک کتاب یا روزنامه و ۵. صبحانه.

برای تبدیل شدن این روتین به عادت، در اول محیط را می‌سازیم: وجود مسواک، خمیر دندان، جای‌نماز، روزنامه و غذای صبحانه. دوم انجام این روتین را تکرار می‌کنیم و مداومت می‌دهیم. سوم تلاش می‌کنیم که این فعالیت‌ها را به صورت دسته‌بندی‌شده انجام دهیم؛ حتی‌الامکان بدون کم و کاست.

و به این ترتیب، عادات ساخته می‌شوند.

۳. تکرار کنید، مداومت داشته باشید

کسانی که برای مدت کافی مطالعه کرده‌اند، کتاب خوانده‌اند، می‌گویند دیگر نمی‌توانند کتاب نخوانند.
آدم‌های که برای مدت کافی کلَپ پرورش اندام‌رفته اند، می‌گویند ورزش جز زندگی‌شان شده است، دیگر نمی‌توانند ورزش نکنند.
این موضوع درباره اعتیاد به مواد مخدر، موبایل، شبکه‌های اجتماعی وِلخرجی نیز صدق می‌کند.

تغییر عادت با تکرار و مداومت

هنگامی که کاری را برای اولین بار انجام می‌دهیم، قسمت زیاد فشار روی سیستم یک مغز ما وارد می‌شود. فکر ارادی زیاد ضرورت است. اراده می‌خواهد. تمرکز و توجه ضرورت دارد – به‌همین دلایل زود خسته می‌شویم. اما با تکرار و مداومتِ آن کار، فشار اصلی به تدریج روی سیستم دو مغز می‌رود: بخش خودکار.

شاید دلیل‌اش همین باشد که متخصصان صحت و سلامت معمولاً توصیه می‌کنند که به‌جایی ثبت‌نام «یک ماهه» در کلپ پرورش اندام «سه ماه» را به‌صورت پیش‌پرداخت ثبت‌نام کنید. زیرا با این کار و تکرار و مداومت می‌توانید کم‌کم کلپ رفتن را جز از زندگی‌تان سازید.

با تکرار و مداومت یک رفتار را به عادت تبدیل کنید. برای ساده‌شدن این کار، اولین قدم، دستکاری و تنظیم محیط مهم است.


اراده؛ تابعِ محیط

وندی وود با توجه به تحقیقات و آزمایشات معتبر دانشگاهی، از جمله آزمایش معروف پُف‌نبات، توضیح می‌دهد که قدرت اراده یک ویژگی ذانی نیست. بلکه انعکاسی از محیطی است که در آن قرار داریم. او می‌گوید:

در مهارت تغییر عادت درک این نکته که اراده تابع محیط است بسیار مهم است.

«چند دستکاری ساده در محیط، ممکن ما را قادر سازد تا با کسانی که ظاهراً بانظم‌تر از ما به نظر می‌رسد، به خوبی رقابت کنیم!»

اصطکاک؛ کم و زیاد کنید

به اعتقاد وندی وود، قدرت اصلی برای حذف عادات بد «اصطکاک» است. اگر عادات بد را بیش ‌از‌پیش اسباب زحمت بسازیم، آنگاه خودبه‌خود به سمت عادات خوب، به سمت فضیلت خواهیم رفت، بدون اینکه قوی باشیم.

عادت‌های بد را خلق اصطکاک در مسیر انجام آن‌ها ضعیف کنید.

در مقابل، بهتر است کوشش کنیم در مسیر انجام فعالیت‌های خوب – که منجر به عادات بهتر می‌شوند – کمترین اصطکاک وجود داشته باشد.

سرنخ و پاداش

روتین‌های عادتی با یک سرنخ شروع می‌شوند و با پاداش ادامه می‌یابند.

«ترسِ از دست دادن» یک نوع سرنخ برای ما آدم‌ها است. در شبکه‌های اجتماعی، همه‌‌ی‌ما دوست داریم از هرچیزی، ولو بی‌ارزش‌ترین چیزها، با خبر شویم؛ آخرین اخبار سیاسی، رستورانت رفتن یک دوست، جشن فراغت محصلین دانشگاه گُمنامی در شرق پاریس و مردن یک سگ در خانه‌یی در شمال شهر اوسلو.

احساس رضایتِ ناشی از خبرشدن پاداشی است که بعد از خواندن، دیدن و یا شنیدن خبر به ما دست می‌دهد. اگر معتاد فیس‌بوک استیم، به این دلیل است که خالقان این سرویس ما را در دام سرنخ-پاداش گیر انداخته است.

اگر می‌خواهید عادت تازه‌یی برای خود بسازید، سیستمی از سرنخ-پاداش برای خود ایجاد کنید.به عنوان مثال، این سیستم درباره عادت به مطالعه در حوزه رشته یا وظیفه شاید بتواند چنین ایجاد شود:

در صنف درسی احساس می‌کنید از سایر محصلین کمتر می‌دانید – سرنخ.
بعد از افزایش معلومات و مطالعه، در روزهای بعدی در صنف سهم بیشتر می‌گیرید. احساس غرور می‌کنید، احترام نصیب‌تان می‌شود و دیگران (استاد و شاگردان) شما را تشویق می‌کنند – پاداش.

برای داشتن مهارت تغییر عادت یاد بگیرید که برای خود سرنخ ایجاد کنید، طوری که آن سر نخ به پاداشی ختم شود.

جایگزینی به جای حذف

بعضی از عادت‌ها چنان ما را در دام خود قرار می‌دهند که ترک آنها به‌معنی واقعی کلمه باعث مرض می‌شوند.

اگر می‌خواهید مهارت تغییر عادت را در خود تقویت کنید، در چنین وضعیتی، وندی وود و چالز داهیگ، به جای حذف، اصلاح (یا جایگزین عادت) را پیشنهاد می‌کنند.

مثلاً عده‌یی برای ترک اعتیاد به سیگرت/سیگار از نسخه‌ی الکترونیکی آن استفاده می‌کنند. یا عادت «بیدار شدن با موبایل» را می‌شود با «بیدار شدن با یک گیلاس/لیوان آب» جایگزین کرد – کافی است آب را نزدیک تخت خواب قرار دهید و موبایل را چند متر دورتر. هنگام بیدار شدن به جای موبایل از آب استفاده کنید. اینطوری صبح‌تان را بهتر شروع می‌کنید.

با قدرت اراده به جنگ تغییر عادت رفتن دشوار است. عادات را حتی‌الامکان جایگزین و یا اصلاح کنید.

شرطی‌سازی؛ کار که یادگیری مهارت تغییر عادت را ساده‌تر می‌کند

شوشانا زوبوف در کتاب عصر سرمایه‌داری نظارتی به‌نقل از اسکینر می ‌نویسند: «او اعتقاد داشت انسان‌ها را مثل هر حیوان دیگری، می‌شود شرطی کرد.» – به رفتارهای از پیش‌تعیین شده عادت داد. زوبوف استاد برجسته‌ی دانشگاه هاروارد است و این کتابش را در سال ۲۰۱۹ نوشته است.

اسکنیر به انجنیری عمومی رفتار انسان‌ها علاقه‌ی زیاد داشت. او بدین باور بود که «می‌توان شهر دلخواهِ تکنولوژیک ساخت که از همان ابتدا به انسان‌ها آموزش داد که شهروندانِ نوع دوست و جامعه‌محور بار بیاید.

اسکینر رفت. ولی زوبوف با تحلیل دنیای دیجیتال امروز، می‌بیند که انسان‌ها به‌شکل جمعی «واقعاً شرطی می‌شوند»؛ البته نه در راستای اهدافِ والای که اسکینر به آن‌ها می‌اندیشید. بلکه در خدمت قدرت و تجارتِ عده‌ی محدود.

شرطی‌سازی نه‌تنها در عرصه‌ی عمومی، بلکه در عرصه خصوصی نیز ممکن است. یکی از سه عنصر اصلی ایجاد/تغییر عادات «محیط» بود. تنظیم و دستکاری محیط اولین قدم شرطی‌سازی است. [شرطی سازی در کار عمیق]


(i) این مقاله به مرور ویرایش و تکمیل می‌شود.


دیزاین زرنگار
دیزاین زنگار در بخش دیزاین آرت‌ورک‌های این مطلب با ما همکار بوده است. (روی عکس کلیک کنید).

سایر نقشه‌راه‌ها: مهارت نوشتن در محل کار | مهارت کار عمیق.

نوشته مهارت تغییر عادت اولین بار در بلاگ رحمت الله علامه. پدیدار شد.

]]>
https://allamehr.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa/feed/ 0