شاخص‌های ارزش‌دهی محتوا؛ نکته‌ای درباره متادیتای گمراه‌کننده

بهتر است تا آخرین سعی خود را به‌خرج دهیم تا مترها (مقیاس‌های ارزش‌دهی) را طوری و از موادی (متادیتای) بسازیم که بهترین عملکرد را داشته‌ باشند؛ عملکردهای که در نهایت بیشترین سودآوری را برای ما به همراه دارند.

اهمیت تامل روی منابع تخصیص داده‌شده برای توسعه فردی و گذران زمان

فکر می‌کنم بهتر است هرازچندگاهی روی منابعی که به‌منظور توسعه فردی‌مان انتخاب می‌کنیم و زمانی را که برای سرگرمی و گذران وقت خویش اختصاص می‌دهیم، تاملی داشته باشیم. و مهمتر از همه، به‌نظر می‌رسد، مدل ذهنی‌ای پشت تصمیم‌های ما، نیت‌های پشت آغاز‌های ما و عینک‌های جلوی چشمان ما نیاز به توسعه، ارزیابی و دسمتال کشیدنِ مرتب و همیشگی دارد.

در جست‌وجوی مدت زمان مناسب برای هر فعالیت

نطفه بسیاری از بیماری‌ها زمانی شکل می‌گیرد که ما مدت زمان مناسب برای هر فعالیت را به دقت انتخاب نکینم.