استراتژی شبکه‌‌سازی ماهرانه؛ کدام نکات را در نظر بگیرم؟

شبکه سازی ماهرانه

با چرا شروع کنید! چرا شبکه‌سازی می‌کنید؟ برای چی؟ قبل از آغاز شبکه‌سازی فردی از خود بپرسید که این کار را با چی اهدافی انجام می‌دهید؟ چرا باید وقت و انرژی‌تان را صرف چنین کاری کنید؟

تآثیر بخشندگی و همکاری رایگان در شبکه سازی فردی؛ تو نیکی کن و در دجله انداز

بخشندگی در شبکه سازی فردی
تصویر: توسط Jens Johnsson در Unsplash

ممکن است عواملی زیادی سبب شود تا میان دو فرد ارتباط برقرار شود و شبکه فردی شکل بگیرد؛ ولی هیچ‌یکی از این عواملِ به اندازه‌ی بخشندگی و همکاری رایگان موثر نیست.

سخنرانی در شبکه سازی فردی؛ مسیر خلوت، سریع و مطمئن

سخنرانی در شبکه سازی فردی
تصویر: توسط Michal Czyz در Unsplash

در شبکه‌سازی فردی، سخنرانی مثل یک مسیر خلوت، تاریک و ترسناک می‌ماند؛ یا مثل یک پُلِ باریک در ظلمت شب. این مسیر به این دلیل خلوت‌است چون همه از آن می‌ترسند. سخنرانی راهی میان‌بُر، سریع و مطمئن است به سمت شبکه‌ی فردی قدرتمند. خودتان امتحان کنید.

نقش ترسیم آینده‌ روشن و مطمئن در شبکه‌سازی فردی؛ از کجا شروع کنم؟

نقش آینده‌ روشن در شبکه‌سازی فردی
تصویر: توسط Markus Winkler در Unsplash (با کمی تغییرات)

ضرب المثلی داریم از قدیم، که می‌گوید: «هیچ پِشکی برای خدا موش نمی‌گیرد.» شبکه‌سازی فردی نیز، با اعمال فشار بر دیگران و اصرار ممکن نمی‌شود؛ و ما نباید از نقش ترسیم آینده روشن و مطمئن برای طرف مقابل غافل شویم.

💡 شبکه‌سازی فردی باید به صورت تدریجی انجام شود. با حفظ فاصله مناسب. بر اساس یک استراتژی سنجیده. هنگامی که وقتش رسید با ترسیم آینده‌ روشن و مطمئن برای دو طرف می‌توانیم شبکه دوستی را به شبکه همکاری تبدیل کنیم.

شبکه‌سازی فردی؛ از قدرت تکنالوژی‌های جدید بهره بگیرید

شبکه سازی فردی را با ابزار عصر خود انجام  دهید.
تصویر: توسط Adem AY در Unsplash

استراتژی خود را در شبکه‌سازی فردی با توجه به عصر که در آن زندگی می‌کنیم تدوین و تطبیق کنیم. از تکنالوژی عصر خود بهره گرفته، افراد مطلوب را پیدا کرده، برویم به پروفایل‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی و فالو کنیم. در اوایل چیزی نپرسیم؛ فقط فالو کنید و کمنت‌های پُربصیرت (insightful) ثبت نماییم.

شبکه‌سازی؛ راهکار پیچیده اما ثابت‌شده برای پیشرفت و موفقیت در دنیایی متصل امروز

تصویر: توسط Klaus Vedfelt در Getty Images.

طالبان در سال ۱۹۹۶ م.، به آن اندازه از خاک افغانستان را تصرف کرده بودند که دولت خود را اعلام کنند. از دولت اول طالبان ۵ سال نگذشته بود که با حمله‌ی ایالات متحده و همکاری ائتلاف شمال و سایر گروپ‌های ذی‌نفع از میان برداشته شد.