۲۱ درس برای قرن ۲۱: کتاب تازه‌ای از یووال نوح هراری

۲۱ درس برای قرن ۲۱ - روبات‌ها انسان‌ها را بی‌کار خواهند کرد.
اتوماتیزه کردن فرآیند کاشت – پیش‌بینی می‌شود که در آینده‌ی نه‌چندان دور، ربات‌ها میلیون‌ها انسان را از کار بی‌کار خواهند کرد.

پیش‌نوشت: متنی را که می‌خوانید نقد کتاب نیست. بلکه گپی از زبان نویسنده است.

در کتاب نخست من،‌ انسان خردمند، گذشته‌ی بشر مورد بررسی قرار گرفته است. اینکه چگونه یک موجود بی‌اهمیت حکم‌فرمای سیاره زمین شد.

انسان خداگونه، کتاب دوم من، آینده دور و درازی زندگیِ بشر را مورد مطالعه قرار می‌دهد. به تعمق در این نکته می‌پردازد که در نهایت، چگونه انسان خدا خواهد شد، و فرجام نهایی هوش و آگاهی چی خواهد بود.

اما در این کتاب، ۲۱ درس برای قرن ۲۱، می‌خواهم به مکان و زمانِ حال نگاهی عمیق‌تری داشته باشم – بر امور جاری و آینده‌ی قریب‌الوقوعِ جامعه‌ی بشری. اینک چی در حال وقوع است؟ بزرگ‌ترین چالش‌ها و حیاتی‌ترین تصمیمات/انتخاب‌های امروزِمان چیست؟ چه‌چیز درخور توجه است؟ کدام مهارت‌ها را باید به اطفال خویش آموزش دهیم؟

ادامه خواندن “۲۱ درس برای قرن ۲۱: کتاب تازه‌ای از یووال نوح هراری”