درباره صیاد واقعی؛ ایده‌های کسب‌وکار چگونه به ذهن‌مان می‌رسد؟

در میان انبوهی از منابع آموزشی، امروز «یاددهی ماهی‌گیری به جای ماهی گرفتن» چندان کار فاخری نیست. ماهی‌گیرهای حرفه‌یی زیاد است، اما مسئله اینجاست که ماهی کلاً صید شده‌اند. همانطویکه از قدیم گفتند: صیاد واقعی کسی‌ست که طُعمه را پیدا کرده، نه آنکه به دام‌اش انداخته. حالا هم، خلق ایده و دانستن اینکه از زندگی چی می‌خواهیم کاری چندان ساده‌ای نیست و آنکس که ایده‌ی به ذهنِ‌مان می‌اندازد، همانند آن صیاد واقعی‌ست.

اولین کسانی که به پیشواز ایده‌ها و کسب و کارهای جوان می‌روند

جهان ما بیش از حد پیچیده است و در حال پیچیده شدن. تشویق امروز تو از یک کسب و کاری جوان ممکن بهترین سرمایه‌گذاری برای آینده‌ تو و دیگران باشد؛ چیزی که فعلا انتظارش نمی‌رود.

اگر دوستی از من درخواست همکاری کند؛ کمک به طراحی پرزنتیشن

اگر روزی فرا رسد که دوستی افتخار کمک کردن به‌خودش را، به‌من دهد؛ هرگاه کمک خواستنِ او در امرِ تهیه‌ای محتوا و پیش‌نیازهای سخنرانی یا ارائه باشد؛ و اگر این درخواستِ همکاری در زمینه‌ی کمک به طراحی پرزنتیشن باشد – با اینکه می‌دانم احتمال رُخ‌ دادن همزمانِ این سه رویداد، همانند تجربه‌ی خورشیدگرفتگی و مهتاب‌گرفتگی […]

فقط به کاربر توجه کنید، همه‌چیز درست می‌شوند

سال‌ها پیش، بخشی از صفحه درباره گوگل را، که در رابطه به اصول بنیادی‌ فعالیت‌اش نوشته بود، خواندم. دقیق یادم نیست، بنظرم حدود ۱۳ اصل بود و با مقدمه‌ی شروع می‌شد که قسمتی آن چنین نوشته بود*: «اصولی که به آنها باورمندیم و هرازچندگاهی برمی‌گردیم اینجا و می‌بینیم که آیا اعتقادِ ما پابرجاست و هنوز مطابق آن عمل […]