اپلیکیشن Flip DND؛ کمک به تمرکز در دنیای آشفته

اپلیکیشن Flip DND را دانلود کرده و دسترسی‌های را که می‌خواهد قبول کنید. سپس تمام مزاحمت‌ها – به‌جز آنهایی که استثنا کرده‌اید – را در ثاینه‌ها غیر فعال کنید.