ما موجوداتِ با عملکردِ تک‌وظیفه‌ای هستیم یا چند وظیفه‌ای؛ کدامش به سود ما خواهد بود؟

عملکرد چندوظیفه‌ای و تمرکز
هنگام انجام وظایفی دارای نیازمندیِ تمرکز بالا – مانند مطالعه یک کتاب، اگر بپذیریم که ما موجوداتِ با عملکرد تک‌وظیفه‌ای هستیم، به سودِ ما تمام خواهد شد.

هنگامی که با یک اپلیکیشن مانند وُرد یا اتوکد کار می‌کنید، شاید دوست داشته باشید یک موزیک آرام نیز پخش شود، تا به انگیزه‌ی کار افزوده شده و خستگی ناشی از آن کاهش یابد. حتمن می‌دانید، علاوه بر دو مورد فوق، سیستم‌تان همزمان برنامه‌های مختلقی مانند آپدیت نگهداشتن ساعت و تاریخ، مراقبت از خودش توسط ابزارهای امنیتی در برابر حملات مخرب، مانیتورینگ اپلیکشن‌های در جریان، راه‌اندازی و کنترل پکه/پنکه و غیره موارد مشابه را نیز مدیریت می‌کند.

ادامه خواندن “ما موجوداتِ با عملکردِ تک‌وظیفه‌ای هستیم یا چند وظیفه‌ای؛ کدامش به سود ما خواهد بود؟”

برنامه‌های هست، که در مقایسه به هزینه‌هایش، هیچ نتیجه‌ای مثبت و محسوسی ندارد

کم نیستند برنامه‌ها و پروژه‌های بزرگ ملی، سازمانی و شخصی که  مصروفیت ایجاد می‌کنند – فقط مصروفیت! مصروفیتی بدون هیچ نتیجه‌ای مثبت و محسوس!

چی تعداد کسب‌ و کارهای تازه بودند که به دلیل پرداخت مالیات سنگین، برای زنده نگهداشن مکاتب و پوهنتون‌ها/دانشگاه‌ها، نابود شدند – مکتب‌های که دوازه سال از عمرِ بسیاری از ما را دزدید و پوهنتون‌های که در آن تنها مشوق و عامل انگیزاننده‌ای مطالعه، چانس نخوردن است. ادامه خواندن “برنامه‌های هست، که در مقایسه به هزینه‌هایش، هیچ نتیجه‌ای مثبت و محسوسی ندارد”