آرشیف

این مجموعه آرشیفی از ایده‌ها، اپلیکیشن‌ها، سرویس‌ها و ابزارهای رایگانی‌ست که در ستون سمت چپ وبلاگ معرفی می‌کنم. نظر به ضرورت‌ام، شخصاً از آنها می‌کنم و به فکرم به دردِ یک استفاده‌کننده‌ی عادی ابزارهای دیجیتال می‌خورد. نظر به تقسیم‌بندی که به ذهنم رسید، این آرشیف در دو بخش ذیل دسته‌بندی می‌شود.

این صفحه ثابت است و تمام آپدیت‌ها در دو بخش فوق اعمال می‌شود.