کارمندان رایگان، وفادار و در عین حال مضطرب شرکت‌های بامر

هنگامی نفهمیم با حجمی عظیمی از اطلاعات، با تنوع بی‌انتها، که به ذهن ما سرازیر می‌شود، چی‌کنیم؛ دچار بحران هویتی، استرس و بی‌معنایی می‌شویم. و قطعاً، شبکه‌های اجتماعی در این امر بسیار تأثیرگذار است.

شاخص‌های ارزش‌دهی محتوا؛ نکته‌ای درباره متادیتای گمراه‌کننده

بهتر است تا آخرین سعی خود را به‌خرج دهیم تا مترها (مقیاس‌های ارزش‌دهی) را طوری و از موادی (متادیتای) بسازیم که بهترین عملکرد را داشته‌ باشند؛ عملکردهای که در نهایت بیشترین سودآوری را برای ما به همراه دارند.