quotes

گپ روز

«فناوری بد نیست. اگر بدانید در زندگی دنبال چی هستید، فناوری می‌تواند به شما کمک کند تا به آن برسید. ولی اگر ندانید در زندگی دنبال چه هستید، فناوری به سادگی می‌تواند اهداف‌تان را برایتان شکل دهد و کنترل زندگی‌تان را به دست بگیرد.» 

– یوول نوآ هراری. واریر. ترجمان..

گپ ۱۱اُم.

گپ روز در صفحه اصلی وبسایت، ناحیه کناری سمت چپ،‌ نیز نشر می‌شود.


پیشنهاد مطالعه: یادگیری پیوسته – خالق آینده‌ی خود باشیم؛ در جهان پیچیده‌ی امروز، تکامل به سوی متعالی شدن نیازمند

یادگیری مداوم و ذهن‌های با دروازه‌های باز است. وگرنه در میان انبوهی از استرس و بی‌معنایی غوطه‌ور و

در مقابل یک هزارتو‌ای بی‌انتها، مات، مبهوت و سردرگم خواهیم بود. نوشته‌ را می‌خوانم.