اگر دوستی از من درخواست همکاری کند؛ کمک به طراحی پرزنتیشن

تخمین زمان مطالعه: ۱ دقیقه.
کمک به طراحی پرزنتیشن

اگر روزی فرا رسد که دوستی افتخار کمک کردن به‌خودش را، به‌من دهد؛ هرگاه کمک خواستنِ او در امرِ تهیه‌ای محتوا و پیش‌نیازهای سخنرانی یا ارائه باشد؛ و اگر این درخواستِ همکاری در زمینه‌ی کمک به طراحی پرزنتیشن باشد – با اینکه می‌دانم احتمال رُخ‌ دادن همزمانِ این سه رویداد، همانند تجربه‌ی خورشیدگرفتگی و مهتاب‌گرفتگی در عینِ وقت است؛ اما باید بگویم:

آن روز من آماده‌ام و سپاسگزار؛ زیرا یکی از معدود درخواست‌های که می‌توانم با افتخار  قبول کنم و با اطمینانی مبتنی بر  انتظار نتیجه‌ای نسبتا قابل قبول بپذیریم، همین است.

5
0

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.