نقشه‌راه شبکه‌سازی فردی: تعاریف، رهنمودها، استراتژی‌ها و تکنیک‌ها

پیشرفت حرفه‌یی و شخصی‌تان را به کمک شبکه‌سازی فردی تسهیل، تسریع و تضمین کنید.

انگیزه‌های زیادی را می‌توان تصور کرد که منجر به توسعه شبکه‌سازی فردی می‌شود: پیشرفت شغلی و حرفه‌یی، راه‌اندازی کاروبار، یافتنِ آشنا/شناخت در ادارات دولتی با هدف رسیدن اهداف شخصی، پیدا کردن دوست، حتی یافتنِ کسی برای ازدواج و موارد مشابه.

شبکه‌سازی فردی چیست؟ در عصر تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی این کار را باید چگونه انجام داد؟ درباره نقش سخنرانی در شبکه‌سازی فردی چی می‌دانید؟ آیا به شبکه‌سازی فردی را می‌توان به شکل یک پروژه‌ی کوتاه‌مدت دید؟

این نقشه راه طوری تنظیم شده است تا برای علاقمندانِ شبکه‌سازی فردی به‌عنوان یک چراغ راهنما و قطب‌نمای جهت‌یاب عمل کند. مثلِ یک هَندبوک که تمرکز آن نه فقط بر مفاهیم، بلکه بیشتر به راهکارهای عملی قرار گرفته است.

  • توانایی – دانش و مهارت‌تان را افزایش دهید
  • جستجو – از گوگل به زبان خودش سوال بپرسید
  • کنجکاوی – افراد مطلوب و هدف‌تان را پیدا کنید
  • تعامل – فالو، لایک و کمنت کنید
  • قدم‌به‌قدم – از آشنایی به همکاری و دوستی
  • مداومت – به شبکه‌سازی فردی مثل باغبانی نگاه کنید
  • سخنرانی – راه ترسناک؛ ولی سریع، آسان و مطمئن

دانش و مهارت‌تان را افزایش دهید

معلومات، دانش و مهارت مثل شمشیر برای انسانِ عصر حاضر است. زندگی میدان نبرد و صحنه نمایش است. بدون اسلحه و ابزار وارد میدان نشوید. معلومات عمومی‌تان را افزایش دهید و دانش و مهارت حرفه‌یی‌تان را قدرتمند و عمیق سازید.

یکی دیگر از مزیت‌های دانش و معلومات کافی، داشتنِ دست بالا در گفتگوها است. چی این گفتگو در بخش نظرات (کمنت) باشد، چی پیام در پیام خصوصی و چی در ملاقات‌های حضوری. معلومات‌تان را افزایش دهید. از هر فرصت (حتی خیلی کوتاه) برای یادگیری استفاده کنید.

گفتگو با گوگل را یاد بگیرید


🔔 این مطلب هر هفته آپدیت (و تکمیل) می‌شود.