فهرستی از بلاگ‌های دوستانم که می‌نویسند تا در بهبود خود و محیط اطراف خود سهمی داشته‌ باشند. نوشتن از خواندن شروع می‌شود؛ و من به خود و دیگران توصیه می‌کنم که بخوانند، بخوانند، بخوانند و بنویسند.

محمدرضا شعبانعلی

مذاکره، مدیریت، سیاست، اقتصاد و اربتاطات

← رفتن به بلاگ…

اسحاق خدایار

استراتژی و شهر هوشمند

← رفتن به بلاگ…

محمدرضا زمانی

وبلاگ محمدرضا زمانی

← رفتن به بلاگ…

معصومه شیخ‌مرادی

خودشناسی و توسعه مهارتهای فردی

← رفتن به بلاگ…

طاهره خباری

وب‌نوشته‌های طاره خباری

← رفتن به بلاگ…

سارا حقبین

روانشناسی مثبت‌گرا

← رفتن به بلاگ…

سامان عزیزی

زندگی در کلمات

← رفتن به بلاگ…

درحال تکمیل …