درباره من و وبلاگ

رحمت الله علامه هستم؛ سطح تحصیلات لیسانس. هرچند بدین باورم که تحصیلاتم با آنچه در اینجا می‌نویسم ارتباطی چندانی ندارد.

من شب و روز به فکر وبلاگ‌نویسی نیستم و وبلاگ‌نویسی فعالیت اصلی‌ام نیست.

هنگامی‌که نکته‌یی مفید و قابل توجهی به ذهنم رسید، آنرا در کتابی خواندم یا جایی مشاهده کردم، میاییم اینجا و پیش‌نویس‌اش می‌کنم. اندک‌اندک آنرا تکمیل کرده و نشر می‌نمایم.

در وبلاگ‌نویسی، من به چند چیز باورمندم؛ از جمله: اصالت مطلب، احترام به حقوق آنهایی که اینجا می‌آیند و می‌خوانند، و توجه جدی به ارزش زمان‌شان.

از اینرو، با اینکه وبلاگ‌نویسی فعالیت اصلی‌ام نیست،‌ برای من اینجا جایی برای وقت تیر کردن هم نیست. آنچه که در اینجا ثبت می‌کنم به فکرم ارزش‌ مطالعه‌اش به زمان خواندنش می‌ارزد. همیشه تلاش می‌کنم و امیدوارم این فکرم درست باشد.