خانه

لقمان در باره‌ای یادگیری ادب مطلبی جالبی گفته بود. در پی گپ مهم لقمان باید گفت: امتحان و خطا عاملی مهمی در یادگیری است و همین‌طور تصمیمات نادرست؛ اینها عواملی است که  عمیق‌تر از هر شیوه‌ای به ما یاد می‌دهد. از این رو، پیشنهاد  می‌شود، حتی الامکان آزمون‌ها و خطاها را با کمترین خطا انجام دهیم و سعی کنیم هیچ‌وقت تصمیمات نادرست نگیریم. با این حال اگر اشتباه شد، بعد از نفسی عمیق و راحت‌بخش درسی از آن بگیریم.

این وبسایت هم، محل برای تمرین نوشتن و آزمون‌ها و خطاها با توصیف بالاست؛ جایی برای برگشتن به گذشته از آینده دور و یک مسیر تکاملی در یک بخش خاص. همین!

امیدوارم، اینجا در کنار هم، خوش باشیم و از همدیگر یاد بگیریم.