مهارت کار عمیق

مهارت کار عمیق، تصویر اصلی

💡 کارِ عمیق از آن دسته مهارت‌های کمیابی است که بعد از فراگیر شدن وسایل دیجیتل و امکاناتِ شبکه‌یی برجسته‌ شده. این روزها کمتر کسی توانایی کار عمیق را دارد و کسانی هم که واقعاً دارند، متفاوت‌تر ، موفق‌تر و شادتر از دیگران‌اند. در ادامه‌ی این مقاله، نقشه‌راهی یادگیری این مهارت را آورده‌ام.

ادامهٔ “مهارت کار عمیق”

مهارت تغییر عادت

مهارت تغییر عادت

💡 عادت، به گفته‌ی ویلیام جیمز، همه‌چیز است. آنچه که در ادامه می‌خوانید نقشه‌راهی درباره یادگیری مهارت تغییر عادت است. روش‌ها، تاکتیک‌های و تکنیک‌های که در عینِ علمی بود، براساس تجربه‌ی شخصی، برای خودم هم جواب داده.

ادامهٔ “مهارت تغییر عادت”

مهارت نوشتن در محل کار

مهارت نوشتن در محل کار، مقدمه

💡 مهم نیست در چی شغلی کار می‌کنید. وظیفه‌تان در اداره چیست؛ مدیر هستید یا کارمند ساده. در دنیایی امروز، مهارت نوشتن، از جمله مهارت‌هایست که تَبّحر در آن، همیشه به کارِ آدم می‌آید. در ادامه‌ی این مقاله، براساس یک نقشه‌راه جامع و همیشه در حال تکمیل، یاد می‌گیرید که در مهارت نوشتن در محل کار چگونه استاد شوید.

ادامهٔ “مهارت نوشتن در محل کار”