بزرگترین معضلِ سدِ راهِ مطالعه و یادگیری در چند قرن پیش «دشواری تولید» و «محدودیت دسترسی به محتوا» بود. معدودی از آدم‌ها استطاعت خرید کتاب را داشتند و اندکِ آدم‌ها چانسِ این را که به محتوای آپدیت دسترسی سریع داشته باشند. اما تغییری بزرگی از راه رسید:

اینترنت ظهور کرد.

اینترنت چنان تغییراتی بزرگی را باعث که حالا می‌توان با هزینه‌ی نزدیک به صفر در کسرِ از ثانیه به محتوای دلخواه دسترسی پیدا نمود. بازهم مشکل حل نشد؛ بلکه جابه‌جا شد. این بود که معضل دیگری به‌میان آمد:

نبردِ جلب توجه.

این بلاگ برای این راه‌انداخته شده است که آرشیفی کوچکی از مطالب دستچین باشد و منبعی برای معرفی منابعِ مفیدِ دیگر.