دسته‌ها
عزت نفس

گفتگو با خود؛ ما شکست می‌خوریم چون این را می‌خواهیم

تصویر: نویسنده به کمک Icons8

گپِ‌های دیگران (از بیرون) تأثیرِ بیشتری روی عزت نفسِ ما دارند یا باورهای خود ما – گپ‌های ما با خود مان؟