دسته‌ها
امید و زندگی

امید؛ چیزی که همیشه به آن ضرورت داریم و حالا بیشتر از همیشه

تصویر: نویسنده

هر روز اخبارِ ناگوار می‌شنویم، می‌خوانیم یا می‌بینیم. این سیلِ عظیمِ اخبارِ بد با ما چی می‌کنند؟ چی را از ما می‌گیرند؟

دسته‌ها
عزت نفس

گفتگو با خود؛ ما شکست می‌خوریم چون این را می‌خواهیم

تصویر: نویسنده به کمک Icons8

گپِ‌های دیگران (از بیرون) تأثیرِ بیشتری روی عزت نفسِ ما دارند یا باورهای خود ما – گپ‌های ما با خود مان؟